“เครือสหพัฒน์”ผนึกภาครัฐและชุมชน สานพลังประชารัฐ ประเดิมจัดงาน “ประชารัฐ @ เครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ร่วมใจ” ที่กบินทร์บุรี - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, January 7, 2019

“เครือสหพัฒน์”ผนึกภาครัฐและชุมชน สานพลังประชารัฐ ประเดิมจัดงาน “ประชารัฐ @ เครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ร่วมใจ” ที่กบินทร์บุรี


เครือสหพัฒน์ ผนึกกำลังภาครัฐและชุมชนในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มาร่วมแสดงพลังตามแนวคิดประชารัฐในงาน “ประชารัฐ @ เครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ร่วมใจ”ครั้งที่ 1 ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี โชว์แนวคิดโครงการประชารัฐในเครือสหพัฒน์11 โครงการพร้อมจัดกิจกรรมพิเศษฟรี ทั้งสอนอาชีพอบรมความรู้ บริการทางการแพทย์ ฐานกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า เครือสหพัฒน์
ได้ริเริ่มดำเนินโครงการประชารัฐมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขานรับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้บริษัทในเครือจัดทำโครงการประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งโครงการต่างๆ มีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ด้วยเหตุนี้ เครือสหพัฒน์จึงได้จัดงาน “ประชารัฐ เครือสหพัฒน์” ขึ้นในจังหวัดต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาศึกษาวิธีคิดและรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนของตนเองซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งที่สนามกีฬากลางเครือสหพัฒน์ ศรีราชาและสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน และล่าสุดได้จัดขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานประชารัฐ @ เครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ร่วมใจ จัดขึ้นที่อำเภอกบินทร์บุรีเป็นครั้งแรกโดยในงานมีการจัดแสดงผลงานโครงการประชารัฐในเครือสหพัฒน์ และกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจมากมาย อาทิ สาธิตการเย็บถุงผ้า อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผิวอย่างถูกวิธีและสอนการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน อบรมให้ความรู้การดูแลสุขอนามัยช่องปาก ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและสอนวิธีตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตกแต่งหมวกเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ทำคีโม กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น และนอกจากการแสดงผลงานโครงการประชารัฐในเครือสหพัฒน์แล้ว ในงานครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนจากตำบลวังดาล และตำบลนนทรี ร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการและกิจกรรม อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และแนะนำการดูแลสุขภาพ จากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี กิจกรรมการแสดงงานวิชาการของนักเรียนจากโรงเรียนกบินทร์วิทยา การจำหน่ายสินค้าเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ยังมีการจำหน่ายอาหารและสินค้าโอทอป จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งงาน“ประชารัฐ @ เครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ร่วมใจ” ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นการแสดงพลังความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน โรงเรียน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ตามแนวคิดประชารัฐด้วยเช่นกัน ซึ่งทุกกิจกรรมเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ที่นำมาจัดแสดงในงานนี้มีทั้งสิ้น 11 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยความร่วมมือของ 4 บริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โครงการ Sahapat Admission โดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โครงการ Smart Science Teacher โดยบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพโดยบริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน)โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โครงการเกษตรพอเพียงดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชนโดยบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โครงการ LION Oral Health Promotion and Preventionโดยบริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด โครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages