กรมการท่องเที่ยว รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม The Eco Tourism Hero แท็กทีม นาย – ณภัทร , เกรซ – วรินทร และ อิน – สาริน ร่วมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, April 28, 2019

กรมการท่องเที่ยว รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม The Eco Tourism Hero แท็กทีม นาย – ณภัทร , เกรซ – วรินทร และ อิน – สาริน ร่วมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว


กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “The Eco Tourism Hero” ชวนจิตอาสากว่า 300 คน ร่วมพลิกฟื้นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สร้างพลังการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมดึง 3 ศิลปินนักอนุรักษ์ลงพื้นที่ทำภารกิจ ซ่อม-เสริม-สร้าง เกรซ – วรินทร ปัญหกาญจน์ ลุยเกาะช้าง จ.ตราด , อิน – สาริน รณเกียรติ ลงพื้นที่ชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง และนาย – ณภัทร เสียงสมบุญ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกหากระบบนิเวศถูกทำลายก็จะทำให้การท่องเที่ยวไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยอาจจะเกิดจากการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ รวมไปถึงขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการคำนึงถึงการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น”

กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว จึงได้จัดกิจกรรมรณงค์การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้น ภายใต้โครงการ “The Eco Tourism Hero” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และดึงภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ผ่าน 3 กิจกรรมนำร่อง ดังนี้

1.ปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและปลอดขยะแก่ทะเลไทย ด้วยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยกว่า 19.6 ล้านคนต่อปี จึงทำให้ปัญหาขยะเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนไป เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักในการดำเนินกิจกรรม

ซึ่งมีขยะจำนวนมากลอยขึ้นบนชายหาดเป็นระยะทางยาว และมีปริมาณเฉลี่ย 500 กิโลกรัมต่อวัน ทั้งขยะตามธรรมชาติและขยะที่เกิดจากมนุษย์ นอกจากนี้ขยะบางส่วนยังมาจากน่านน้ำในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ภาระกิจคือการจัดเก็บขยะ การแยกขยะ รวมไปถึงการรีไซเคิล เพื่อเป็นต้นแบบให้กับอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ต่อไป

2.ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สะอาด ปลอดภัย และน่าประทับใจ ปัจจุบันการท่องเที่ยววิถีชุมชนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาความสะอาดในแหล่งชุมชนอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชุมชน รวมไปถึงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับพื้นที่เป้าหมายนี้คือ ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์ ภาระกิจสำคัญคือ การทำความสะอาดห้องน้ำและตลาด การจัดทำป้ายบอกทาง และสถานที่ต่างๆ ภายในชุมชน

3.พัฒนาเส้นทางการเดินป่าให้น่าเที่ยว การเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ด้วยบางเส้นทางมีความอันตรายและอุปสรรคมากมาย รวมไปถึงการเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้เตรียมการรองรับอาจเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศภายในป่าได้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรักษาระบบนิเวศในป่า

จึงเป็นภาระกิจสำคัญ โดยการจัดทำป้ายบอกเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ป้ายบอกระยะทาง ป้ายบอกกฎระเบียบ และป้ายข้อมูลจุดสำคัญ พื้นที่บริเวณอุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ในเส้นทาง ถ้ำธารลอดน้อย – น้ำตกไตรตรึงษ์ – ถ้ำธารลอดใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ที่ยังคงมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และงดงาม

ทั้งนี้ เพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืน ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละพื้นที่จึงประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เหล่าผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ และเหล่าจิตอาสา เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมละ 100 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สมัครและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : The Eco Tourism Hero

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages