ททท. จับมือ SET ชวนท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยอย่างใส่ใจสังคม สร้างเสริมดัชนีหุ้น ต่อยอดดัชนีความสุข กับโครงการ “Local Life & Learn” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, October 26, 2018

ททท. จับมือ SET ชวนท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยอย่างใส่ใจสังคม สร้างเสริมดัชนีหุ้น ต่อยอดดัชนีความสุข กับโครงการ “Local Life & Learn”


ณ โซน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย คุณลัดดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณปิยพรรณ ศุภางคะรัตน์ Product and Operation Director สยามไรซ์ ทราเวล คุณโอ่ง กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินป๊อปอาร์ตเมืองไทย คุณหยาดทิพย์ ราชปาล และคุณอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ ศิลปินและนักแสดง ร่วมในงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “Local Life & Learn” โดย ททท. ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน และเมืองรอง เพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก สร้างแหล่งศูนย์กลาง ในการรวบรวมข้อมูล แพ็กเกจการทำ CSR ระหว่างองค์กร และชุมชนและกระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย และสร้างความยั่งยืน CSR in The Local โดยเน้นกลุ่มตลาด Group FIT, MICE จัดประชุมสัมมนา และการจัดกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริงในเมืองรอง และทำกิจกรรม CSR อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้วยต้นแบบโมเดล “TAT 360 องศา รู้รอบตัว ใส่ใจรอบด้าน” ภายใต้บริบทหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม


ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างจีดีพีให้ประเทศได้ถึง 20% รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการส่งเสริมการสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มฐานรากในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการตอบรับนโยบายดังกล่าว จึงนำไปสู่การจัดโครงการ “Local Life & Learn” โดยเริ่มจากชุมชนซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ทั้งวิถีการกิน การใช้ชีวิตอยู่ ลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน รวมไปถึงสินค้า ตลาด ศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์นับเป็นมนต์เสน่ห์ของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการผลักดัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเข้าถึง ผนวกกับแนวคิดและการปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่กำลังกลายเป็นกระแสที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ ซึ่งการทำ CSR นอกจากปลูกฝังให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในขณะเดียวกัน องค์กรก็จะได้รับประโยชน์ที่นอกจากการเป็นองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย”

ทั้งนี้ โครงการ “Local Life & Learn” ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ประชาชน และผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมอย่างมากมาย เช่น

• Local Life & Learn เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายให้ชุมชน โดยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สามารถซื้อแพกเกจการท่องเที่ยว CSR ได้ โดยมีแพกเกจให้เลือกตามความต้องการของบริษัทที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น SDGs Education Package ที่ชวนคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามข้อตกลง SDGs, Growing Package ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรในด้านต่างๆ หรือ Village Route & Homestay แพกเกจการท่องเที่ยวชุมชน และที่พักโฮมสเตย์ที่แบ่งไปตามทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

• Thailand Local Giving แผนผนวกยุทธศาสตร์สร้างส่วนรวม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของชุมชน โดยผู้ที่สนใจท่องเที่ยวสไตล์ชุมชน สามารถเข้ามาเลือกซื้อแพกเกจท่องเที่ยวได้ผ่านทางเว็บไซต์ Amazing Thailand Go Local ซึ่งหลังจากที่ท่านซื้อแพกเกจแล้วจะได้รับแต้มสุขใจเพื่อมอบให้แก่ชุมชนที่ท่านเลือก และเมื่อชุมชนได้แต้มสุขใจครบตามที่กำหนด ชุมชนจะได้รับของที่ต้องการจากทางโครงการ เป็นการสนับสนุนและพัฒนาสังคมให้มีความสุข เกิดเป็นระบบนิเวศทางการให้ที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งซื้อ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งเข้มแข็ง สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

• ขยะให้โชค อีกกิจกรรมดีๆ ที่ ททท. ใส่ใจและเล็งเห็นความสำคัญต่อการกำจัดขยะ สามารถแยกขยะให้ถูกวิธี และสร้างให้เห็นว่าขยะในมือของคุณสามารถจะนำไปสร้างสังคม ก่อประโยชน์ให้ชุมชนได้อีกทาง รวมถึงการรณรงค์ให้เกิดการ up cycling นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะมีอุโมงค์ขยะ จำนวน 12 จุด ตามสำนักงาน ททท. ทั่วประเทศ ที่ทุกคนสามารถนำขยะมาแลกเป็นของรางวัลได้ตลอดทริปการเดินทาง สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทางโครงการจะจัดกิจกรรมในพื้นที่เมืองรองเชื่อมเมืองหลักทั่วประเทศ ซึ่งมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมติดตาม และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ที่เว็บไซต์www.tourismthailand.org/thailandlocalgiving

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages