FIBO ผนึก เจมาร์ท - จันวาณิชย์ ร่วมลงนาม MOU กับ UBTECH ผลักดันนโยบายภาครัฐตามแนวทางประเทศไทย 4.0 พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 11, 2018

FIBO ผนึก เจมาร์ท - จันวาณิชย์ ร่วมลงนาม MOU กับ UBTECH ผลักดันนโยบายภาครัฐตามแนวทางประเทศไทย 4.0 พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

FIBO เจมาร์ท และจันวาณิชย์ ประกาศความร่วมมือ MOU กับบริษัทยักษ์ใหญ่ UBTECH ผู้นำระดับโลกทางด้านการผลิตหุ่นยนต์ (Robotics) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผลักดันนโยบายภาครัฐ พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นการผนึกกำลังนำพาประเทศไทยไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ฟีโบ้ จะเป็นสถาบันที่จะศึกษาความเป็นไปได้ และหารือกับ UBTECH ร่วมกับ เจมาร์ทและจันวาณิชย์ ที่จะนำเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในภาคเอกชน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้ง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Institute of Field Robotics: FIBO) หรือฟีโบ้
เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือกับ UBTECH ในครั้งนี้ ฟีโบ้จะเป็นผู้สนับสนุนทางด้านเทคนิคการผลิตหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ทดสอบความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ และสามารถนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และนำเอาหุ่นยนต์ที่มีเทคโนโลยีระดับโลกมาใช้ให้เกิดผลอย่างแท้จริง

ฟีโบ้ ได้ให้ความสำคัญและศึกษาเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลานาน สถาบันได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสังคมยุคดิจิทัลที่เริ่มต้นขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น การเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค Robotics และ AI อย่างแท้จริงในอนาคตจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ยิ่งได้ผู้นำหลักภาคเอกชน ที่ให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตอย่างเจมาร์ทและจันวาณิชย์ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเดินไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า การนำเอาเทคโนโยลีทางด้าน Robotics และ AI เข้ามาพัฒนา ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท โดย เจมาร์ท เป็นผู้นำทางด้านการค้าปลีกที่ได้เริ่มนำเอาเทคโนโลยีทั้งทางด้านฟินเทค และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และกำลังเข้าสู่โลกของ Robotics และ AI ตามแนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกที่เริ่มเปลี่ยนทิศทาง ภายใต้การขับเคลื่อนของการปรับระบบดำเนินงานให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things : IoT สอดรับความต้องการผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เจมาร์ทจึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้พันธมิตรระดับประเทศอย่างฟีโบ้ และ UBTECH ผู้นำระดับโลกทางด้านการผลิตหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายนี้ และมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานทุกอย่างให้เป็นสากล ในอนาคตอันใกล้นี้ เจมาร์ทจะนำเอาเรื่อง Robotics และ AI มาใช้ภายในกลุ่ม อาทิ การใช้หุ่นยนต์ในหน้าร้านของเจมาร์ท หรือร้านค้าพันธมิตรในกลุ่ม

นายธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านการผลิตเอกสารป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง เอกสารทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญของฟีโบ้ และ UBTECH ในครั้งนี้ ซึ่งทางจันวาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญและศึกษาเรื่องเทคโนโลยีนี้มาสักระยะแล้ว การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เพื่อพัฒนา Robotics และ AI ให้ทำงานแทนระบบต่างๆ และก้าวต่อไป คือการสร้างหุ่นยนต์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่นเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และเชื่อว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงประชาชนจะเริ่มให้ความสำคัญและต้องปรับตัวเพื่อพร้อมรับโลกแห่งยุคดิจิทัลใหม่นี้ในเร็ววัน
-------------------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages