ดาว ประเทศไทย รวมพลังอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล เป็นปีที่ 16 ภายใต้แคมเปญ #PullingOurWeight - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, October 5, 2018

ดาว ประเทศไทย รวมพลังอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล เป็นปีที่ 16 ภายใต้แคมเปญ #PullingOurWeight

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรมในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งหลายฝ่ายทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต จึงได้เกิดการรวมพลังประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดระดับโลกในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Costal Cleanup ที่มีอาสาสมัครนับแสนคนพร้อมใจกันร่วมทำความสะอาด เก็บขยะชายหาด ทะเลสาบ มหาสมุทร ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่า โดยจัดพร้อมกันทั่วโลก ทุกวันเสาร์ที่ 3 ในเดือนกันยายนของทุกปี

กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย (กนอ.) กลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง ตลอดจนอาสาสมัครในชุมชน มารวมพลังกันดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายทะเลระยอง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ภายใต้แคมเปญ #PullingOurWeight ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในบริเวณชายหาด ซึ่งควรได้รับได้รับการเอาใจใส่ให้สะอาด สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล เพราะถึงแม้ระยองจะเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งนิคมอุตสาหกรรม แต่ความจริงนั้น ในจังหวัดระยองยังคงมีการทำประมงพื้นบ้านมาอย่างยาวนาน ซึ่งวิถีชีวิตดั่งเดิมของชาวบ้านคงยั่งยืนต่อไปไม่ได้เลย หากท้องทะเลและชายหาดไม่ได้รับการอนุรักษ์ดูแลให้เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์

#PullingOurWeight เป็นแคมเปญการจัดการขยะพลาสติกประจำปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายความยั่งยืนของดาว บริษัทฯ สนับสนุนผู้นำอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วโลกและร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชากรโลก และยกระดับปัญหาขยะพลาสติกเป็นความท้าทายที่ทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขด้วยมาตรการที่ยั่งยืน ดาว เคมิคอล ซึ่งดำเนินงานภายใต้ปณิธานการพิทักษ์โลก ที่มุ่งหมายในการสร้างมาตรฐานเพื่อความยั่งยืนเพื่อให้โลกมีความปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ในฐานะพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล จึงได้รวมพลังพนักงานดาวอาสาทั่วโลกและครอบครัว จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ ดาวใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อโลก ผลิตภัณฑ์ของดาวจะช่วยให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น เพราะดาววางแผนการจัดการกับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน

ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “ประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการขยะพลาสติก โดยเริ่มจากการแยกขยะในครัวเรือน ปัญหาขยะพลาสติกริมทะเลจะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนเริ่มแก้ที่ต้นตอของปัญหา ดาวอยากเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ เปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรเดียว แต่ทุกหน่วยในสังคมต้องจับมือกัน สำหรับดาวเราได้ดำเนินกิจกรรม International Costal Cleanup มาเป็นเวลา 16 ปี ติดต่อกัน เราหวังว่าในทุก ๆ ปี จำนวนขยะพลาสติกจะลดลงอย่างต่อเนื่อง”

กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเล ซึ่งการจัดกิจกรรมในทุก ๆ ปี พบว่ามีอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และชายหาดทะเลระยองก็สะอาดขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด นับเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของอาสาสมัครทุกคนที่ได้แบ่งปันน้ำใจให้แก่ท้องทะเลระยองของพวกเรา สำหรับปีนี้ พนักงานกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่กว่า 4,191 คน สามารถเก็บขยะได้กว่า 90,807 ชิ้น รวมน้ำหนักทั้งสิ้นกว่า 5,790 กิโลกรัม ตลอดระยะทางทั้งสิ้น 15.1 กิโลเมตร ณ บริเวณชายหาดแสงจันทร์-แหลมเจริญ และบริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดจะถูกนำไปคัดแยกประเภท และนำส่งข้อมูลไปยังหน่วยอนุรักษ์ชายฝั่งสากลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปรวบรวมกับข้อมูลของประเทศอื่น ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาการลดปริมาณขยะ และสร้างจิตสำนึกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ ชายฝั่งของโลกอย่างยั่งยืน

“เราควรบริโภคพลาสติกเท่าที่จำเป็น และรู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง อาทิ ประเภทพลาสติกรีไซเคิลซึ่งจะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการจำเป็นต้องร่วมมือกัน เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ร่วมกันให้ความรู้กับชุมชน ดาวเองก็ได้พูดคุยกับชุมชนชาวประมงที่ระยองเกี่ยวกับการจัดการขยะในทะเล ปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้อง ไม่เพิ่มขยะและแป็นส่วนหนึ่งของการจัดการขยะเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโลกและชุมชนของเขาเอง” เดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวเสริม

ดาว ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน และนำศักยภาพพนักงานมาช่วยสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม คืนความสวยงามให้กับชายหาดและท้องทะเล อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความสุขที่ยั่งยืนของคนในชุมชนต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages