เปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนเส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน เส้นทางที่ 3 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, October 5, 2018

เปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนเส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน เส้นทางที่ 3

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง ใน 7 อำเภอ 18 หมู่บ้านประกอบ ไปด้วย อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน อำเภอนาเยีย อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง

เส้นทางที่สาม จัดการเปิดตัวโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ วังปลาพญายาง บ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ทั้งนี้มีชุมชนเข้าร่วมเส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านนาเยียตำบลนาเยีย บ้านนาจาน ตำบลนาเยีย และบ้านหินลาดน้อย ตำบลนาเรือง โดยมีนายพิสดาร ประดา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ นอกจากนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นิทรรศการจำลองวิถีชุมชน นิทรรศการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง กิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นและร่วมสนุกกับคณะหมอลำซิ่ง

ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045 344 628

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages