กรุงเทพประกันชีวิตมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพดีเด่น - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, August 4, 2019

กรุงเทพประกันชีวิตมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพดีเด่นกรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ จัดงาน Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2019 มอบรางวัลเป็นเกียรติแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพที่มีความโดดเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร การจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการเคลม และการบริหารค่ารักษาพยาบาล เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงความชื่นชมแก่โรงพยาบาลพันธมิตรในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านประกันสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลรวม 10 โรงพยาบาล ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิทม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การมอบรางวัลครั้งนี้เป็นการพิจารณาให้รางวัลแก่โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการดูแลรักษาทางการแพทย์ การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล การบริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ตลอดจนการให้ความร่วมมือและประสานงานระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาล เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งจะช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างกรุงเทพประกันชีวิตกับโรงพยาบาลคู่สัญญา กระตุ้นและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการประกันสุขภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในการรับบริการของโรงพยาบาลคู่สัญญา ลดระยะเวลารอคอยการให้บริการ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพด้านคุณภาพการรักษาและคุณภาพ การคิดค่ารักษาพยาบาลเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต"

Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2019 มีการมอบรางวัล แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่


🏆 ‘รางวัลดีเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร’ (Cooperation Award) ได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และโรงพยาบาลปิยะเวท


🏆 ‘รางวัลดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์’ (Utilization Management Award) ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


🏆 ‘รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ’ (Check Up Service Award) ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลเอกอุดร


🏆 ‘รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการเคลม’ (Claim Excellence Award) ได้แก่ โรงพยาบาลเวชธานี และโรงพยาบาลยันฮี


🏆 ‘รางวัลดีเด่นด้านการบริหารค่ารักษาพยาบาล’ (Financial Management Award) ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ทั้งนี้ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวยังเป็นการขอบคุณแก่พันธมิตรองค์กร ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทและโรงพยาบาลพันธมิตร ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมมอบความสะดวกสบายและประโยชน์สูงสุด เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าของผู้ถือกรมธรรม์กรุงเทพประกันชีวิต


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages