4 กระทรวงใหญ่ ดีอี-พลังงาน-คมนาคม-ต่างประเทศ ผนึกกำลังจัดงาน “มหกรรมอาเซียนสมาร์ทซิตี้ 2019” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, August 25, 2019

4 กระทรวงใหญ่ ดีอี-พลังงาน-คมนาคม-ต่างประเทศ ผนึกกำลังจัดงาน “มหกรรมอาเซียนสมาร์ทซิตี้ 2019”


 ชูแนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” ดึง 26 เมืองอัจฉริยะนำร่องทั่วอาเซียนร่วมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน


กรุงเทพฯ 22 สิงหาคม 2562, GMM LIVE HOUSE เซ็นทรัลเวิลด์ – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการต่างประเทศ จัดงานประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASEAN Smart Cities Network : ASCN 2019 พร้อมดึง 26 สมาร์ทซิตี้นำร่องอาเซียนจาก 10 ประเทศสมาชิก อาทิ หลวงพระบาง เนปิดอว์ จาการ์ตา ยะโฮร์บาห์รู พระตะบอง บันดาร์เสรีเบกาวัน สิงคโปร์ และกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาเมืองของแต่ละเมืองนำร่องอย่างเป็นรูปธรรมประจำปี


โดยงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการประชุม ASCN Annual Meeting 2019 ในรูปแบบ Roundtable Meeting ชูแนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” เพื่อการยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมจัดงาน ASEAN Smart Cities Network Conference & Exhibition 2019 กิจกรรมออกบูธนิทรรศการเมืองอัจฉริยะจากประเทศสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 60 ราย พร้อมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองชั้นนำกว่า 50 คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ภายใต้ 4 แนวคิด City X Tech, Ultimate Driving Forces, Sustainable-By-Design และ Better City through Better Digital Governance เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน


ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดงาน “ASEAN Smart Cities Network”ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 สำหรับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนโดยได้จัดงานครั้งแรกไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคือเพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างสมาชิก แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาเมือง หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละแผนปฏิบัติการ และสำรวจโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างพันธมิตรภายนอกอาเซียน รวมถึงสานต่อเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืน พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 หรือ ASEAN Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของอาเซียนอย่างยั่งยืน”พร้อมกันนี้รมว.ต่างประเทศยังได้เป็นตัวแทนรัฐบาลในการกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Advancing Partnership for Sustainability”


อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า “ในปีนี้เราจัดการประชุม ASCN Annual Meeting 2019ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ โรงแรมเรเนซองส์ราชประสงค์ ควบคู่กับการจัดกิจกรรม ASEAN Smart Cities Network Conference & Exhibition 2019 โดยจัดระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 ที่ GMM LIVE HOUSE เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อพูดคุยหารือภายใต้แนวคิดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

• City X Tech:Hacking Exponential Growth through Deep Innovation การขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการผลักดันสู่ยุคสมาร์ทไลฟ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยกกำลังที่จะเปลี่ยนชีวิตคนเมืองไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคต

 • Ultimate Driving Forces: Reengineering Public-Private-Partnership  จะเป็นอย่างไรถ้าเมืองสามารถขับเคลื่อนด้วยรูปแบบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนทั้งจากภาครัฐและเอกชน หรือ Public-Private-Partnership (PPP) เพื่อการปรับเปลี่ยนในระบบและเตรียมความพร้อมของ “สุดยอดพลังขับเคลื่อน” ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

 • Sustainable-By-Design: Creativity and the City Sustainable-By-Design  บทบาทของการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมของเมือง มาปรับมุมมองให้กลายเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของผู้อยู่อาศัย ทั้งเพื่อการฝึกฝนความสามารถของผู้คน และเพื่อดึงดูดผู้มาเยือนอย่างยั่งยืน

 • Better City through Better Digital Governance เพื่อเมืองที่ดีกว่า และการกำกับดูแลด้าน ดิจิทัลที่ดียิ่งกว่าเดิม เพื่อให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเมืองที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน เน้นเรื่องการกำกับดูแลระบบดิจิทัลเพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างความรับผิดชอบ พร้อมอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัล”

ด้าน ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้า กล่าวว่าภาพรวมของการจัดงานประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASEAN Smart Cities Network : ASCN ครั้งที่ผ่านมาเป็นการประชุมในระดับอาเซียนที่นำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดมุมมองด้านการพัฒนาเมืองจากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งของไทยและต่างชาติอย่างเกินความคาดหมาย และสำหรับการจัดประชุม ASCN ในครั้งนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากหลายประเทศมาร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลสำเร็จจากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของแต่ละแห่งผ่านรูปแบบการทอล์คโชว์ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง รวมถึงภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption ในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และการแลกเปลี่ยนแนวคิด ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกันอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนจากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 5,000 คน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ascn2019.comหรือ www.smartcitythailand.or.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages