ภาครัฐร่วมกับเอกชนเกาะสมุยจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว SAMUI FESTIVAL 2019 อย่างยิ่งใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้คนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสุราษฎร์ธานี - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, August 15, 2019

ภาครัฐร่วมกับเอกชนเกาะสมุยจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว SAMUI FESTIVAL 2019 อย่างยิ่งใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้คนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสุราษฎร์ธานีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 หรือ SAMUI FESTIVAL 2019 ระหว่างวันที่ 14 - 19 กันยายน 2562 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ การแสดง อาหาร รวมถึงกิจกรรมทางด้านบันเทิง และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมุ่งเน้นให้เข้าถึงหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันควบคู่กับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต


โดยมีกิจกรรมเด่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ การแสดง อาหาร รวมถึงกิจกรรมทางด้านบันเทิง และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ 14 ก.ย.62 กับประเพณีทำบุญรับตายาย ใน24วัดของอำเภอเกาะสมุย กับการร่วมทำบุญรับตายาย โดยแต่งกายปาเต๊ะ ผ้าพื้นเมืองของเกาะสมุย นำอาหารใส่ปิ่นโต และขนมไปทำบุญเลี้ยงพระ ตามประเพณีทำบุญและชมกิจกรรมมากมาย ที่วัดบ่อพุทธาราม และวัดสว่างอารมณ์


วันที่ 14-19 กันยายน 2562 เวลา 11.00–24.00 น. ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน ชมงานศิลปะ, ART LANE , FOOD STREET , OTOP ,อาหารพื้นเมือง,ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี , ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ดีเด่นและขึ้นชื่อในท้องถิ่น, อาหารพื้นถิ่น การสาธิตการทำอาหาร ,อัศจรรย์เมืองแห่งอาหารทะเล และการแสดงดนตรีพื้นถิ่น


วันที่ 15 ก.ย.62 เวลา 05.30 น. มีการแข่งขันวิ่งสมุยมาราธอน และ Samui Trail และเวลา 06.30 น. มีการแข่งขันจักรยานรอบเกาะ TOUR OF SAMUI FESTIVAL 2019

วันที่ 17 – 18 ก.ย. 62 เวลา 11.00 – 24.00 น. มีการแข่งขันสมุย อวอร์ค ประกวดร้องเพลงที่ท่าเทียบเรือหน้าทอน ในส่วนที่เดอะวอร์ฟ (บ่อผุด) วันที่ 15 – 18 ก.ย.62 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป รับชมศึกมวยไทยภาคใต้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับในวันที่ 16 ก.ย.62 เวลา 18.00 น. มีขบวนแห่คาร์นิวัล และในเวลา 19.29 น. เป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ส่วนในวันที่ 18 ก.ย.62 เวลา 17.00 น. บุฟเฟ่ห์ ดินเนอร์ ชายหาด ที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่นำอาหารจานเด็ด เมนูพื้นบ้าน และที่หาทานได้ยาก มาร่วมกินห่อให้กับนักท่องเที่ยวในงานฯ (กินห่อ ปิ่นโต 5,000 เถา) ณ บริเวณอ่าวเฉวง (3,000 เถา) และที่อ่าวหัวถนน (กินห่อ ปิ่นโต 2,000 เถา) ทั้งนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 “Samui Festival 2019” ในวันเวลาดังกล่าว.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages