“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลรายวัน Program Trading เพิ่มเติมจากการให้ข้อมูล Short Selling และ NVDR เริ่ม 17 พ.ย.นี้” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, November 18, 2023

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลรายวัน Program Trading เพิ่มเติมจากการให้ข้อมูล Short Selling และ NVDR เริ่ม 17 พ.ย.นี้”


ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเปิดเผยข้อมูลซื้อขายรายวัน Program Trading เพิ่มเติมจากการให้ข้อมูล Short Selling และ NVDR ทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ 17 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลรายวันเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และมีการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงนำเสนอข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจ ประกอบด้วย

1) ข้อมูลเดิมที่เผยแพร่อยู่แล้ว ได้แก่ ธุรกรรมขายชอร์ต (Short Selling) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) และ 2) ข้อมูลที่จะเผยแพร่เพิ่มเติม คือ การส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นโดยใช้โปรแกรม (Program Trading) โดยผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

วิธีเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ:

• Investor type: https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type

• Program Trading: https://www.set.or.th/th/market/statistics/program-trading-value

• NVDR: https://www.set.or.th/th/market/statistics/nvdr/trading-by-stock

• ธุรกรรมขายชอร์ต: https://www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.set.or.th หรือสอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ได้ที่ SET Contact Center 0-2009-9999

คำอธิบายข้อมูล

ธุรกรรมขายชอร์ต (Short Selling) คือ การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

Program Trading คือ การส่งคำสั่งซื้อขายด้วยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์

NVDR: Non-Voting Depository Receipt คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages