มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (SMU) รุกขยายเครือข่ายระดับภูมิภาค เปิดตัวศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, October 30, 2023

มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (SMU) รุกขยายเครือข่ายระดับภูมิภาค เปิดตัวศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

     ศูนย์ SMU Overseas Centre Bangkok ถือเป็นศูนย์การศึกษาต่อต่าง                                           ประเทศในเอเชียแห่งที่สองของ
      มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ ในแผนเครือข่ายแบ่งปันความรู้ทั่ว
                                             ภูมิภาคเอเชีย 
                            ชูบทบาท SMU ขึ้นแท่นประตูความรู้แห่งเอเชีย


กรุงเทพฯ ประเทศไทย
, - มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (SMU) ประกาศก้าวพันธกิจสำคัญ พร้อมสานต่อความร่วมมือแบ่งปันความรู้ระดับภูมิภาคกับการเปิดตัวศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศแห่งที่สองของ SMU ในเอเชียที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ในประเทศไทย หรือ Overseas Centre Bangkok (OCB) จะทำหน้าที่ขับเคลื่อน อำนวยความสะดวกและประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในประเทศไทยให้กับมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ ยกระดับความเชี่ยวชาญและบริการของมหาวิทยาลัย ขยายเครือข่ายท้องถิ่น และสร้างโอกาสให้กับความร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์และสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ในไทย นอกจากนี้ ศูนย์ OCB จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับภาคส่วนที่สนใจ ทั้งองค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และนิสิตนักศึกษา เกี่ยวกับโปรแกรมและหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์นำเสนอ

กลยุทธ์ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ Vision 2025 ของมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ที่มุ่งมั่นต่อยอดและขยายเครือข่ายความรู้ให้เติบโตไปทั่วเอเชีย แบ่งปันความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ ระบบการปกครองและสังคมท้องถิ่นในเอเชีย ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาค โดยเป็นการเปิดตัวต่อเนื่องจากศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศแห่งแรกในเอเชียของ SMU ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา โดย SMU วางแผนที่จะขยายเครือข่ายระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมเปิดตัวศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศแห่งที่สามในเอเชียที่กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อสานต่อแผนยุทธศาสตร์ “การขับเคลื่อนการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย” (Growth in Asia)

ศาสตราจารย์ลิลี่ คง (Lily Kong) อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ กล่าวว่า “การเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศแห่งที่สองในเอเชียของ SMU มาจากทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมืออันแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยและพันธมิตรต่าง ๆ ของเราในไทย ประเทศไทยเป็นตลาดเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้เล่นสำคัญที่กำลังเติบโตและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางอนาคตของเอเชียโดยรวมทั้งหมด เราเชื่ออย่างยิ่งว่าการตั้งศูนย์การศึกษาต่อของ SMU ในไทยจะช่วยให้เรามีส่วนช่วยขับเคลื่อนแวดวงงานวิจัยและเสริมระดับความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสำคัญในปัจจุบัน อาทิ ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ของเรายังสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยในการก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนด้วยความรู้ SMU มุ่งมั่นด้านพันธกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายแก่สังคมและเศรษฐกิจในเอเชียผ่านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม และมีศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศแห่งใหม่ของเราในประเทศไทยเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการอุทิศเพื่อการแบ่งปันความรู้และสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อสังคมคุณภาพในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยพลวัตนี้”

ประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างมากด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลที่มูลค่าการตลาดแตะพุ่งสูงถึง 2.6 ล้านล้านบาทในปี 2565 ที่ผ่านมา ตามข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้นและเร่งด่วน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นเรื่องความยั่งยืนและเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน SMU ตั้งใจที่จะลดช่องว่างด้านทักษะแรงงานเหล่านี้พร้อมส่งเสริมการพัฒนาด้านความยั่งยืนไปพร้อมกันผ่านความรู้ความเชี่ยวชาญและหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะทางของ SMU ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศแห่งใหม่ของ SMU ในกรุงเทพฯ จะกลายเป็น “ประตูแห่งความรู้” ที่ช่วยผลักดันการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของไทย พร้อมสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสิงคโปร์ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย

เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว SMU และศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศในกรุงเทพฯ จะทำงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในไทยในแวดวงการศึกษาและธุรกิจเพื่อการพัฒนาทักษะแรงงานให้กับประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน ศูนย์ OCB จะให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา การศึกษาแบบทดลอง กิจกรรมความรู้เชิงผู้นำธุรกิจ คอร์สเรียนพัฒนาเพื่อการบริหาร หลักสูตรการเรียนการสอนประกาศนียบัตรบัณฑิตและคอร์สการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยศูนย์ OCB จะทำหน้าที่เป็นเหมือน “สถานทูต” ของ SMU ในไทย เพื่อเป็นสื่อกลางและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณค่า ฐานความรู้ วัฒนธรรม และความสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียที่SMU ตั้งใจถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจ

นอกจากการประกาศเปิดตัวศูนย์ OCB ในไทย ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาอภิปรายระหว่างบุคลากรของ SMU กับบรรดาผู้นำองค์กรธุรกิจจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (SMU-Bangkok Bank Industry Leaders Dialogue) ขึ้น เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในยุคดิจิทัลและผลกระทบที่สำคัญต่อธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ได้แก่ รองศาสตราจารย์ เจอโรลด์ โซห์ (Jerrold Soh) รองศาสตราจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ และรองผู้อำนวยการศูนย์กำกับดูแลด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ ร่วมด้วยคุณเหวิง วันยี (Weng Wanyi) ผู้อำนวยการของสำนักงานเพื่อรัฐอัจฉริยะและรัฐบาลดิจิทัลของสิงคโปร์ (SNDGO) ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RISE Corporate Innovation Powerhouse โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ ศาสตราจารย์ซุน ซุน ลิม (Sun Sun Lim) รองประธานฝ่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับบทบาทความสำคัญของ AI ในอนาคต ซึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในธุรกิจ ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ไปจนถึงการปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความง่ายในการคิดและการสร้างต้นแบบ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จึงจำเป็นที่องค์กรต่าง ๆ จะต้องมีความพร้อมที่จะสนับสนุนพนักงานของตนเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงวิธีที่องค์กรต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากการนำ AI มาใช้เพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ กิจกรรมเสวนาดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ OCB ในการมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการทักษะแรงงานในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป

ศูนย์ OCB จะได้รับการบริหารจัดการโดยนางสาวเซลีน กวอก (Celine Kuok) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2560 มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบกับภูมิหลังที่กว้างขวางของเธอในการพัฒนาโปรแกรมความเป็นผู้นำและความเฉียบแหลมด้านการบริหารธุรกิจ คุณเซลีนจึงพร้อมผลักดันภารกิจของศูนย์ OCB สู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคโดยรวม

"ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นผู้นำภารกิจของศูนย์ OCB ในการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้เชิงเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนช่วยในการเติบโตทางเศรษฐกิจ" นางสาวเซลืน ผู้อำนวยการศูนย์ SMU Overseas Center กรุงเทพฯ กล่าว “เป้าหมายของเราคือการจัดเตรียมความรู้และทักษะให้กับบุคคลเพื่อการเติบโตในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทยผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาและเชิงกลยุทธ์”

การจัดตั้งศูนย์ OCB ยังได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารของ SMU อย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Frasers Property Limited และทีมงาน ได้ให้คำแนะนำและแนวทางอันทรงคุณค่าเพื่อช่วยในการก่อตั้งศูนย์ OCB ครั้งนี้ด้วย

มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์หรือ SMU มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานกับพันธมิตรท้องถิ่นในประเทศไทยผ่านทางสภาที่ปรึกษาความร่วมมือนานาชาติ (International Advisory Council) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2561 มีสมาชิกประกอบด้วยองค์กรชั้นนำของไทย เช่น ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลฯ และดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล นอกจากนี้ ปัจจุบัน SMU มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย 4 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ความร่วมมืออันยาวนานของ SMU กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2544 จะมีการยกระดับยุทธศาสตร์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 นี้ ในฐานะมหาวิทยาลัยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดย SMU และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเริ่มขยายขอบเขตความร่วมมืออย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง โดยเฉพาะในสาขาวิชาสำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน และนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ซึ่งครอบคลุมโปรแกรมนักศึกษาและวิชาการ โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งอันเป็นเอกลักษณ์ของ SMU และความมุ่งมั่นร่วมกันในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำของทั้งสองประเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและการวิจัยที่มีผลกระทบและรับมือกับความท้าทายทางสังคม

SMU ยังร่วมกับพันธมิตรในไทยเหล่านี้ ในการดำเนินโครงการการศึกษา พัฒนาวิชาชีพ และการศึกษาที่ต่อเนื่อง รวมถึงภารกิจการศึกษาระดับคณะและภาควิชา การวิจัยร่วมกัน และได้พัฒนาหลักสูตรร่วม SMU X ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรเชิงประสบการณ์ที่นักศึกษาร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนหลายทุนสำหรับนักศึกษา SMU จากประเทศไทย ซึ่งรวมถึงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ทุนการศึกษา Ian R. Taylor Asia และทุนการศึกษา Mochtar Riady อีกด้วย

                                                    # # #

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (SMU)

มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (SMU) ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านการวิจัยระดับโลกและการสอนที่โดดเด่น ภารกิจของ SMU ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 คือการสร้างงานวิจัยระดับแนวหน้าที่สร้างผลกระทบไปทั่วโลก และเพื่อสร้างผู้นำที่มีฐานความรู้ในวงกว้าง สร้างสรรค์ และเป็นผู้ประกอบการสำหรับเศรษฐกิจฐานความรู้ การศึกษาของ SMU มีชื่อเสียงในด้านการเรียนรู้แบบโต้ตอบ การทำงานร่วมกัน และเน้นโครงงานเป็นหลัก

SMU มีนักศึกษามากกว่า 12,000 คนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีระดับมืออาชีพ และการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี SMU ประกอบด้วยโรงเรียน 8 แห่ง: School of Accountancy, Lee Kong Chian School of Business, School of Economics, School of Computing and Information Systems, Yong Pung How School of Law, School สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษาเชิงบูรณาการ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาวิจัย SMU เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกอันหลากหลายในสาขาวิชาวินัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนของตน เช่นเดียวกับการผสมผสานสหสาขาวิชาชีพในสาขาวิชาเหล่านี้

SMU ให้ความสำคัญกับการวิจัยที่เข้มข้น มีผลกระทบสูง ตลอดจนมีหลากหลายสาขาวิชาและสหวิทยาการที่กล่าวถึงประเด็นปัญหาเอเชียที่มีความเกี่ยวข้องระดับโลก คณาจารย์ของ SMU ทำงานร่วมกับนักวิจัยและมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติชั้นนำทั่วโลก เช่นเดียวกับพันธมิตรในชุมชนธุรกิจและภาครัฐ วิทยาเขตในเมืองของ SMU เป็นสถานที่ทันสมัยที่ตั้งอยู่ในใจกลางตัวเมืองสิงคโปร์ ซึ่งส่งเสริมการเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจ รัฐบาล และชุมชนในวงกว้าง www.smu.edu.sg


เกี่ยวกับศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ในประเทศไทย (OCB)

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ในประเทศไทย (OCB) เป็นศูนย์การศึกษาต่างประเทศแห่งที่สองที่มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์การเติบโตในเอเชียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ SMU 2025 ศูนย์ต่างประเทศแห่งแรกเปิดตัวในกรุงจาการ์ตาในปี 2565 OCB จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระบบนิเวศระดับภูมิภาคของ โหนดการแบ่งปันความรู้ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินโครงการริเริ่มและโครงการที่จะส่งผลดีต่อชุมชนท้องถิ่น

OCB จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นในด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย และเปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างสิงคโปร์และไทย ศูนย์แห่งนี้จะช่วยให้สามารถเข้าถึงความรู้เชิงลึกเชิงนวัตกรรมโดยตรงทั่วทั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงในประเทศไทย สร้างการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้นำธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายของไทย และอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษา SMU และเยาวชนไทยอย่างสม่ำเสมอ

OCB จะร่วมมือกับโรงเรียน สำนักงาน สถาบันและศูนย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย และในกระบวนการนี้จะช่วยยกระดับแบรนด์และชื่อเสียงของ SMU ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

                                                    # # #

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages