สุดยอดเยาวชนคนเก่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 30, 2019

สุดยอดเยาวชนคนเก่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร จัดโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เวทีแสดงความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ผลการแข่งขันในปีนี้ ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตลอดระยะเวลา 11 ปี โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎได้บ่มเพาะเยาวชนไทยกว่า 50,000 คนทั่วประเทศให้เติบโตเป็นเพชรเม็ดงามทางด้านเศรษฐศาสตร์


ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการปลูกฝังความรู้การเงินขั้นพื้นฐานและหลักคิดด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษา โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษาในปี 2562 นี้จัดเป็นปีที่ 7 ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิร่มฉัตร องค์กรพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 606 คน จากมหาวิทยาลัย 56 แห่งทั่วประเทศ

“การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำไปตัดสินใจแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้และทักษะในเรื่องนี้ จะช่วยสร้างบุคลากรทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่วงการต่างๆ นับเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้แก่ประเทศชาติเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ดร. ภากรกล่าว

ทีมเยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7” ด้วยการวิเคราะห์และนำเสนอแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์อย่างโดดเด่น ได้แก่

• รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีมจากคณเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาววิชญ์ศิญา โพธิ์ศรีทอง นายภูมิพิสุทธิ์ หะวานนท์ และนายวิณ สุพันธุ์วณิช

• รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายวรเทพ วงศ์วิริยะสิทธิ์ นางสาวธันยพร วิรุฬห์ทรัพย์ และนายธนภัทร ชีวอารี

• รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาววิรินทร์รัชญ์ คีรีรักษ์ นางสาวสริยา พันธุหงส์ และนางสาวจิดาภา จันทศรีสวัสดิ์

ทีมชนะเลิศเหรียญทองจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร นอกจากนี้ ผู้ชนะยังได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1 ล้านบาท

โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ปี 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมสนับสนุนโดยมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยตลอดระยะเวลา 11 ปี มีเยาวชนทั้งระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 50,000 คน จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและรายละเอียดโครงการ ได้ที่ www.set.or.th/phetecon หรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999

                    “SET…Make it Work for Everyone”


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages