มจธ. ชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรม Project Day 2024 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, May 10, 2024

มจธ. ชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรม Project Day 2024


มจธ. ชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรม Project Day 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายร่วมงาน Project Day 2024 ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ. ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. กิจกรรมภายในจะเป็นการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นโปรเจกต์วิศวกรรมของพี่ๆ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากทุกภาควิชา รวมถึงแสดงผลงาน mini project ของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ 


นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดผลงานของนักศึกษาแบ่งออกเป็น 4 คลัสเตอร์ คือ 1) Digital Transformation and Digital Technology 2) Innovative materials, Manufacturing and Construction 3) Sustainable Mobility, Energy and Environment และ 4) Biotechnology and other engineering ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับพี่ๆ และเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิศวกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://projectday.kmutt.ac.th/index.html)

                                           ////////////////////

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages