กรมอนามัย ชวนโรงเรียน ผู้ปกครองสนับสนุนการแปรงฟัน สร้างเด็กไทยยิ้มสวย ไปด้วยกัน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, May 26, 2024

กรมอนามัย ชวนโรงเรียน ผู้ปกครองสนับสนุนการแปรงฟัน สร้างเด็กไทยยิ้มสวย ไปด้วยกัน


กรมอนามัย ชวนโรงเรียน ผู้ปกครองสนับสนุน
การแปรงฟัน สร้างเด็กไทยยิ้มสวย ไปด้วยกัน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนโรงเรียน และผู้ปกครองจัดกิจกรรมฝึกทักษะการแปรงฟัน หลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนทุกวัน พร้อมแนะพ่อแม่ ผู้ปกครองควบคุมให้ลูกแปรงฟันให้สะอาด ในกิจกรรม “Bright Smile Together : ยิ้มสวย ไปด้วยกัน” ป้องกันฟันผุ ลดปัญหาเด็กไทยสุขภาพช่องปากแย่


เมื่อเร็วๆนี้ ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุขและผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวความร่วมมือ “Bright Smile Together : ยิ้มสวย ไปด้วยกัน” ร่วมกับ นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการ Service plan สาขาสุขภาพช่องปาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.ต.ชวนนท์ ประเทศรัตน์ ผู้บังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดนและนางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น ว่า ปัจจุบันสุขภาพช่องปากถูกบรรจุเป็นหนึ่งในวาระสุขภาพระดับโลก ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 74 ณ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562 มีคนมากถึง 3.58 พันล้านคน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกที่มีปัญหาโรคในช่องปาก เช่น โรคฟันผุ โรคเหงือก สำหรับประเทศไทยปัญหาในช่องปากของเด็กมีหลายประการแต่ปัญหาที่เด่นชัดที่สุดคือโรคฟันผุ ซึ่งฟันผุพบได้ตั้งแต่อายุ 9 เดือนและผุมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 1-3 ขวบ จากข้อมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากครั้งล่าสุด ปี 2566 พบว่า เด็กอายุ 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมีปัญหาฟันน้ำนมผุ ร้อยละ 72.1 โดยมีฟันผุเฉลี่ย 4.6 ซี่/คน นอกจากนั้นผลสำรวจครั้งล่าสุดพบเด็กที่ฟันผุมีภาวะโภชนาการผอมและค่อนข้างผอมมากกว่าเด็กที่ไม่มีฟันผุ


ทันตแพทย์ดำรง กล่าวต่อไปว่า การป้องกันการเกิดโรคในช่องปากที่สำคัญที่ทุกคนสามารถทำได้ คือ การแปรงฟัน โดยในกลุ่มเด็กวัยเรียนสามารถดำเนินการผ่านกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนทุกวัน เพื่อช่วยฝึกทักษะที่ถูกต้องในการดูแลอนามัยช่องปาก เรียนรู้ว่าการแปรงฟันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน 


เมื่อเด็กแปรงฟันเป็นประจำจะเคยชินกับการมีสภาพช่องปากสะอาด พัฒนาให้เป็นสุขนิสัยที่ดีต่อไปจนเป็นผู้ใหญ่ จึงแนะนำให้โรงเรียนจัดการฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้อง ตามแนวทางกิจกรรม “Bright Smile Together : ยิ้มสวย ไปด้วยกัน” ซึ่งควรจะทำควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ผู้ปกครองกำกับเด็กให้แปรงฟันก่อนนอนทุกวันด้วย รวมทั้งควบคุมการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล เนื่องจากการป้องกันปัญหาฟันผุและเหงือกอักเสบในเด็กจะใช้วิธีการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งมักไม่ได้ผล จะต้องทำควบคู่กันไปทั้งวิธีการทางชุมชน ในโรงเรียน และการดูแลโดยครอบครัว


“การแปรงฟันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ หลีกเลี่ยงอาหารเสี่ยงฟันผุ และควรทำผสมผสานไปกับโปรแกรมสุขภาพด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เด็กมีฟันดี ไม่มีฟันผุ มีสุขภาพดี พัฒนาการเหมาะสมตามวัย และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป” ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุขและผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

                                                    ***

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages