เปิดตัวเครือข่ายอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, May 10, 2024

เปิดตัวเครือข่ายอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพ


เปิดตัวเครือข่ายอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการ
เพื่อการประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2567 ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวง พม. เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ. ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยโครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัย 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนาหลักสูตรสร้างทักษะเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการมีงานทำ ตั้งเป้ารับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรม-ฝึกงานรุ่นที่ 1 กว่า 300 คน โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคาร Knowledge Exchange (KX) ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ

                                     ///////////////////////////////////////

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages