ซีพี ชูแนวคิด “การทำเพื่อผู้อื่น สร้างคุณค่าได้ ตลอดไป ไม่สิ้นสุด” นำทางก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 แห่งการเติบโต สร้างธุรกิจเพื่อประโยชน์ในอนาคตให้กับประเทศและโลก พร้อมสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นชื่อ “เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” สะท้อน “การทำเพื่อผู้อื่น ไม่มีวันหมดอายุ” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, February 16, 2024

ซีพี ชูแนวคิด “การทำเพื่อผู้อื่น สร้างคุณค่าได้ ตลอดไป ไม่สิ้นสุด” นำทางก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 แห่งการเติบโต สร้างธุรกิจเพื่อประโยชน์ในอนาคตให้กับประเทศและโลก พร้อมสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นชื่อ “เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” สะท้อน “การทำเพื่อผู้อื่น ไม่มีวันหมดอายุ”


ซีพี ชูแนวคิด “การทำเพื่อผู้อื่น สร้างคุณค่าได้ ตลอดไป ไม่สิ้นสุด” นำทางก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 แห่งการเติบโต สร้างธุรกิจเพื่อประโยชน์ในอนาคตให้กับประเทศและโลก พร้อมสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นชื่อ “เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” สะท้อน “การทำเพื่อผู้อื่น ไม่มีวันหมดอายุ”


นายวิเชียร จึงวิโรจน์ ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบรอบ 100 ปี เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์กำลังก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ของการดำเนินธุรกิจ ในโอกาสนี้คณะอำนวยการ โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบรอบ 100 ปี โดยนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานคณะอำนวยการ นายณรงค์ เจียรวนนท์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการคณะอำนวยการ โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบรอบ 100 ปี ได้ผนึกกำลังทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ สร้างพลังสามัคคีในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเดินต่อไปในอนาคตสู่ศตวรรษที่ 2 โดยมีเป้าหมายให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยและทุกประเทศที่เข้าไปลงทุนเหมือนดังเช่นหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา ในการนี้จึงสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นชื่อ “เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยย้อนศตวรรษไปสู่จุดเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจของซีพี ที่ร้าน “เจียไต๋จึง” ซึ่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักตราเรือบิน ธุรกิจแรกของบริษัทฯ ก่อตั้งโดยนายเจี่ย เอ็กชอ บิดาของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือซีพี ซึ่งได้วางรากฐานปรากฏชัดได้แก่ การระบุวันหมดอายุของเมล็ดพันธุ์ลงบนทุกๆ ซองผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน และยินดีรับเมล็ดพันธุ์ที่หมดอายุคืน ด้วยเห็นว่าหากเกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ที่หมดอายุไปปลูกจะเสียหายและส่งผลให้เกษตรกรและครอบครัวเดือดร้อนถือเป็นจุดเริ่มของปรัชญา “การทำเพื่อผู้อื่น สร้างคุณค่าได้ ตลอดไป ไม่สิ้นสุด” ซึ่งก็คือคุณธรรมและความซื่อสัตย์ที่ซีพีได้สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และจะยึดมั่นต่อไปถึงในอนาคตอีก 100 ปีต่อไป


ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ซีพีเติบโตโดยยึดมั่นในค่านิยม 6 ประการ อันได้แก่ ปรัชญาสามประโยชน์ คือ การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การทำเร็วและมีคุณภาพ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย อีกทั้งการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ค่านิยม 6 ประการนี้ช่วยให้เครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถปรับตัวปรับแผนในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้จนถึงปัจจุบัน เป็นค่านิยมที่จะยึดมั่นตลอดไปเพื่อก้าวข้ามความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นอย่างครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

“คณะอำนวยการ โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบรอบ 100 ปี เชื่อมั่นว่า แนวคิดการทำเพื่อผู้อื่น สร้างคุณค่าได้ ตลอดไป ไม่สิ้นสุด จะสื่อให้เห็นถึงคุณค่าของการทำเพื่อผู้อื่น และมั่นใจว่า ปรัชญา “การทำเพื่อผู้อื่น จะไม่มีวันหมดอายุ” และจะนำซีพีเติบโตสร้างธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน” นายวิเชียร กล่าว “และกล่าวต่อไปว่า 100 ปีจากนี้ไป ไม่ว่าซีพีจะเผชิญกับปัญหาและความท้าทายของโลกเพียงใด ก็พร้อมที่จะปรับตัว ไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างคุณค่า พัฒนาและแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่พร้อมส่งมอบประโยชน์สูงสุดให้ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ”


นอกจากนี้ยังหวังว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องเมล็ดพันธุ์เพื่อความยั่งยืนจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตไปเป็นกำลังหลักของชาติมาร่วมทำความดี เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ พร้อมทำเพื่อผู้อื่นด้วยใจ เพื่อสร้างคุณค่าที่ไม่สิ้นสุด ร่วมสร้างวันพรุ่งที่ดีกว่าของเราทุกคนไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สำหรับภาพยนตร์สั้น “เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” มีกำหนดเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป สามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=jvNVfRyW8QE

เพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=820639473201705&id=100057669781082

#ซีพี100ปี #คุณค่าที่ไม่มีวันหมดอายุ #ซีพีเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

                                            ################

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages