Future Trends ร่วมกับ JITTIPONG Loespradit และ SC Asset จัดงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 by SC Asset - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, February 22, 2024

Future Trends ร่วมกับ JITTIPONG Loespradit และ SC Asset จัดงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 by SC Asset


Future Trends ร่วมกับ JITTIPONG Loespradit (จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์) นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อ การตลาด (MarTech Association), บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) - SC Asset รวมถึงพันธมิตร ทางธุรกิจ ได้แก่ Rocket Innovation, บริษัท สิริซอฟต์ จํากัด (มหาชน) - SIRISOFT และ Amazon Web Services (AWS) จัดงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 by SC Asset มหกรรมที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรม การตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี กับการรวมตัวครั้งสําคัญของผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศกว่า 70 คน ที่มาร่วมอัปเดตเจาะลึก เทรนด์เทคโนโลยีนวัตกรรมการตลาด กับหัวข้อเสวนากว่า 50session ที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจในยุคดิจิทัล ผ่าน 4 เวทีเสวนา ที่ครอบคลุมในทุกมิติกับ Visionary Stage – Strategy Stage – Global Stage และ Product Launch Stage พร้อมเสริม ความแข็งแกร่งของธุรกิจและองค์กรด้วยเครื่องมือและโซลูชันจากผู้ประกอบการดิจิทัลชั้นนําทั้งในและต่างประเทศกว่า100 บูธ ที่นําเสนอความลํ้าหน้าของเทคโนโลยีการตลาดที่ทันสมัย ครบ จบทุกความต้องการ กับโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในงานนี้ เท่านั้น และร่วมพบปะแลกเปลี่ยนมุมมอง การเจรจาความร่วมมือต่อยอดธุรกิจกับกิจกรรม Business Matching & Networking ผลักดัน MARTECH ECOSYSTEM ของประเทศไทยให้ครบวงจรและสมบูรณ์แบบ เพื่อยกระดับสู่การแข่งขันใน ระดับนานาชาติ ณ ภิรัช ฮอลล์ ไบเทค บางนา

การจัดงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 by SC Asset ในครั้งนี้ มีเป้าหมายสําคัญ เพื่อให้เป็นพื้นที่ของการรวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมการตลาด รวมถึงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนําเสนอความก้าวหน้าของเครื่องมือทางการตลาดให้กับภาคธุรกิจได้นําไปใช้กําหนดกลยุทธ์และแผนงานทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีแนวคิดหลัก คือ Marketing x Technology to Extend Possibility ที่เน้นให้ความสําคัญกับการสร้างโอกาส เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีการตลาดโดยมีไฮไลต์คือ การรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีการตลาดกว่า 70 คน ที่มาร่วมอัปเดตและพูดคุยแบบเจาะลึกในประเด็นที่ หลากหลายและครอบคลุมผ่าน 4 เวทีเสนา ได้แก่

Visionary Stage
เวทีของการอัปเดตและเจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยีการตลาดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมเผยทิศทาง แนวโน้มทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และข้อมูลเชิงลึกในมิติต่างๆ พร้อมเครื่องมือทางการตลาดที่จะช่วยกําหนด วิสัยทัศน์และการวางแผนธุรกิจได้อย่างชัดเจนและแม่นยํา อาทิ ธนโชติ วิสุทธิสมาน, จิตติพงค์ เลิศประดิษฐ์, ดร.ดิเรก ตยาคี, ขยล ตันติชาติวัฒน์, รางวัล ดุษฎีสุรพจน์, วสวัตติ์เชิดสงวน, วัตสัน ถิรภัทรพงศ์, สุธีรพันธุ์ สักรวัตร, สโรจ เลาหศิริ, กล้า ตั้ งสุวรรณ, ดร.เอกลักษณ์ ยิมวิไล ้ เป็นต้น

Strategy Stage
เวทีแห่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีเทคโนโลยีเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความสําเร็จของธุรกิจ พบกับวิทยากรและตัวแทนจากองค์กรชั้นนําที่มาแลกเปลี่ยนมุมมอง และเผยกลยุทธ์การนําเทคโนโลยีทางการตลาดมาใช้งานได้ อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางสําหรับการวางเป้าหมายธุรกิจของคุณเองได้อย่างชัดเจน พร้อมสร้างโอกาส ใหม่ๆ ในการแข่งขัน อาทิ ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี, ดร.ภัทร จึงกานต์กุล, สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม, โอชวิน จิรโสตติกุล, จิรายุ เกิดสุภาพ, ชลธิชา แสงพันธุ์, สุรศักดิ เหลืองอุษากุล ์ เป็นต้น

Global Stage
เวทีแห่งโอกาสและความท้าทายของธุรกิจในตลาดระดับโลก พาไปทําความรู้จักและเรียนรู้เทคโนโลยีการตลาด จากตัวแทนองค์กรธุรกิจที่ประสบความสําเร็จทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ที่มาพร้อมองค์ความรู้แบบเจาะลึก จากประสบการณ์และกลยุทธ์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลกอาทิ สุวิตา จรัญวงศ์, แดน ศรมณี, ดร. วรัญ�ู สุจิวรพันธ์พงศ์, Chris Pham, ปัญชรี สิทธิเสนี, George Harte, ณพิชญ์ กรานต์เจริญ เป็นต้น

Product Launch Stage
เวทีของการเปิดตัวและรวบรวมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีนวัตกรรม เครื่องมือทางการตลาดใหม่ล่าสุด จากหลากหลายบริษัทและองค์กรผู้นําด้านดิจิทัล อาทิ eTailligence, Wisible, EX10, AIYA, JENOSIZE, aomMONEY, Yell Advertising, GoSell, Connect X เป็นต้น ที่พร้อมให้คุณศึกษาและเลือกสรร เพื่อนําไปต่อยอดธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

นอกจากนี้ภายในงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 by SC Asset ยังมีผู้ประกอบการทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมออกบูธกว่า 100 บูธ เพื่อนําเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการตลาด รวมถึงสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดมาแบบครบครัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจและองค์กร พร้อมกับมอบสิทธิพิเศษ แพ็กเกจ โปรโมชันต่างๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในงานนี้เท่านั้น รวมถึงกิจกรรม Business Matching & Networking ที่มุ่งให้เกิดความ ร่วมมือการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ การขยายการลงทุนต่อยอดในอนาคต รวมทั้งหวังผลักดันให้MARTECH ECOSYSTEM ของประเทศไทยครบวงจรและสมบูรณ์แบบ เพื่อยกระดับสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้การจัดงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 by SC Asset ในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุน จากบริษัทชั้นนําอีกมากมาย อาทิFuncrowd Thailand, Mandala AI., PRIMO, Ready Planet, PAM REAL CDP, AIS
Business 5G, Buzzebees, AIYA, Braze, InsightERA และ Freshket เป็นต้น 

ติดตามเนื้อหาและภาพบรรยากาศการจัดงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 by SC Asset ได้ที่

https://themartechexpo.com
https://www.facebook.com/ThaiMartechExpo
#MarTechExpo2024
#SCAsset
#FutureTrendsNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages