เจียไต๋ ถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว สนับสนุนโครงการพุทธเกษตร เสริมความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 11, 2020

เจียไต๋ ถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว สนับสนุนโครงการพุทธเกษตร เสริมความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน

กรุงเทพฯ 12 มิถุนายน 2563 – นายบุญมี ออกแมน รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมคณะ เข้าถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 38,000 ซอง แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สนับสนุนโครงการพุทธเกษตรตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อแจกจ่ายให้กับวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปปลูกผักเพื่อรับประทานเองได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ท่ามกลางผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และการปรับตัวของประชาชนสู่วิถีใหม่ในการดำเนินชีวิต บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทาน ลดค่าใช้จ่าย และบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมของทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างโครงการพุทธเกษตร ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช โดยถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวที่มีคุณภาพ ปลูกง่าย และเติบโตเร็ว ได้แก่ คะน้ายอด กะเพรา ผักบุ้งเรียวไผ่ และพริกขี้หนู จำนวน 38,000 ซอง

โครงการพุทธเกษตร ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวภายในวัดทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างแหล่งอาหารชุมชนให้แก่พระสงฆ์และฆราวาสในชุมชนใกล้เคียงในยามวิกฤติโควิด-19 สนับสนุนให้ทุกคนได้มีพืชผักที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ ไว้รับประทานในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน โดยจะดำเนินการแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับวัดวาอารามทั่วประเทศผ่านเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งคัดเลือกวัดที่มีพื้นที่เหมาะสมสามารถดัดแปลงเป็นแปลงเพาะปลูก และมีศักยภาพโดยชาวบ้านพร้อมร่วมมือเพาะปลูก

นายบุญมี ออกแมน รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ กล่าวว่า “นับเป็นพระกรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงริเริ่มโครงการพุทธเกษตร ซึ่งจะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งยังช่วยสร้างความกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน บริษัท เจียไต๋ จำกัด ในฐานะผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ขอร่วมสนับสนุนโครงการพุทธเกษตร ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อให้ทั้งพระสงฆ์และประชาชนได้รับประทานพืชผักที่มีประโยชน์ สด สะอาด ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเจียไต๋ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนและระดับประเทศ เพื่อคนไทยจะสามารถข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน”

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มดีขึ้น เจียไต๋ พร้อมเคียงข้างคนไทยเพื่อฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยเจียไต๋ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับภาคส่วนต่างๆ แล้วทั้งสิ้นกว่า 600,000 ซอง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปพร้อมกันอย่างปลอดภัย


เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเจียไต๋    

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2464 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของเอเชีย ธุรกิจของเจียไต๋ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปสู่ปลายน้ำ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เริ่มต้นตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณท์อารักขาพืช  เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูก ไปจนถึงการส่งมอบผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ   

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เจียไต๋เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกๆ ของไทยที่คิดค้นวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไฮบริด  และยังมีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 แห่ง และบริษัทสาขาอีก 7 แห่งกระจายอยูทั่วภูมิภาคเอเชียและอเมริกา โดยมีพนักงานกว่า 1,300 คน  

ที่เจียไต๋ เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  มีความเป็นมืออาชีพ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนของคนทั่วทั้งภูมิภาค    

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages