ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำ AI เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการรักษามะเร็ง ตอกย้ำ!! วิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทุกสิทธิการรักษาเข้าถึงได้ สนองพระดำริ ศ.ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, June 23, 2020

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำ AI เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการรักษามะเร็ง ตอกย้ำ!! วิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทุกสิทธิการรักษาเข้าถึงได้ สนองพระดำริ ศ.ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


กรุงเทพฯ – 23 มิถุนายน 2563: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาบันการแพทย์ชั้นนำ เดินหน้าภารกิจต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวางแผนรักษามะเร็ง หรือ AI Watson for Oncology ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค็อกนิทิฟ คอมพิวติ้งบนระบบคลาวด์มาใช้ในการช่วยแพทย์พัฒนาแนวทางการรักษามะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านการศึกษาวิจัย ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของสถาบันสู่ความเป็นเลิศในด้านการให้บริการรักษาโรคมะเร็งของประเทศไทย พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกสิทธิ์การรักษาสามารถเข้าถึงการวางแผนการรักษามะเร็งที่ได้มาตรฐานสากล สนองพระดำริ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม และให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ
โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคม จนปัจจุบันเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรชาวไทย โดยในปี 2562 มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในไทยถึง 122,757 ราย ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตในปีเดียวกันนี้อยู่ที่ 80,665 ราย [1] การวินิจฉัยโรคต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจค้น รวมทั้งการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกลความเจริญไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน จากวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ชั้นนำ มุ่งให้บริการสุขภาพแก่คนไทยอย่างไม่หวังผลกำไร โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับการรักษา และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทัดเทียมกันได้เดินหน้าภารกิจอย่างต่อเนื่องในการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด และคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กล่าวถึง การนำเอาเทคโนโลยีล่าสุด ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง หรือ AI Watson for Oncology เข้ามาให้บริการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ว่า “ด้วยพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนไทยให้พ้นจากทุกข์ภัยของโรคมะเร็ง ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เองก็เติบโตมาจากการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งและพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจร รวมทั้งเป็นสถาบันการศึกษาวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เราได้เดินหน้าภารกิจเพื่อสานต่อการดำเนินงานจากพระนโยบายขององค์ประธานที่จะนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเเพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2562) มีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้น 23% หรือประมาณ 4,000 รายต่อปี โดยผู้ป่วยมะเร็งทุกรายที่เข้ามาที่เราจะได้รับการพิจารณาหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาของการประชุมวางแผนรักษาโรคมะเร็งหรือ Tumor Board ซึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง หรือ AI for Oncology นับเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันที่จะนำเทคโนโลยีในระดับสากลมาช่วยเสริมศักยภาพในการวางแผนรักษามะเร็งให้กับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้สามารถก้าวทันความรู้ทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าและสามารถระบุแนวทางการรักษาที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การรักษาที่ดีเยี่ยมและเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูง และท้ายที่สุดก็จะเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความเป็นเลิศทางการรักษามะเร็ง”
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีแนวคิดในการปลูกฝังและพัฒนาบุคลากรในส่วนของการให้บริการทางการแพทย์ให้มีองค์ประกอบ 3 ด้านในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ Innovative Care : เทคโนโลยีนวัตกรรมการดูแลรักษา, Compassionate Care : การใส่ใจดูแลรักษา และ Integrative Care : การดูแลรักษาแบบบูรณาการ ซึ่งเเนวความคิดหรือ DNA ทั้ง 3 ประการนี้จะอยู่เบื้องหลังการพัฒนางานด้านการดูแลผู้ป่วยทั้งหมดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายแพทย์รายิน อโรร่า รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และรักษาการคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้กล่าวถึง การนำเทคโนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการวินิจฉัยเเละรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ว่า “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการรักษามะเร็งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ทีมงานทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้างานเเละคณาจารย์เเพทย์ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประเมินเทคโนโลยีตัวนี้และได้ข้อสรุปด้วยเหตุผลสำคัญ คือ AI Watson for Oncology จะมีส่วนสำคัญในการวินิจฉัยเเละรักษาโรคในคนไข้มะเร็งของเรา ซึ่งสิ่งเเรกที่เราต้องคำนึงถึง คือ ต้องถูกต้องเเม่นยำ เเละไม่มีความผิดพลาดก่อน หลังจากการประเมินเราก็พบว่า AI Watson for Oncology มีความสามารถที่น่าสนใจ เเละสามารถมาเสริมศักยภาพการดูแลคนไข้ของราชวิทยาลัยได้”

สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง เป็นแพลตฟอร์มค็อกนิทิฟคอมพิวติ้งบนระบบคลาวด์ ที่สร้างคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ให้ปฏิบัติตัวเหมือนมนุษย์ โดยใช้ระบบ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาช่วย โดยได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับมะเร็ง 13 ประเภท อาทิ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะถูกนำมาบูรณาการใช้ในหน่วยการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง หรือ Tumor Board ซึ่งเป็นการประชุมของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผนแนวทางการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งทุกรายที่เข้ามารับการรักษาที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยรายละเอียดต่างๆของผู้ป่วยจะถูกกรอกเข้าไปในระบบที่ปลอดภัยของ AI Watson for Oncology เเละดึงผลลัพธ์การประมวลผลของโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ให้เเพทย์ที่ดูเเลใน Tumor board ทราบก่อนการประชุมในเเต่ละครั้ง โดยการประชุมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเเต่ละคนจะให้ข้อคิดเห็นเเนวทางการวินิจฉัยเเละการรักษาในผู้ป่วยรายนั้นๆ โดยมีคำเเนะนำจาก AI Watson for Oncology ประกอบ ทั้งนี้ เพื่อให้แพทย์ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยในการวินิจฉัยและเสนอทางเลือกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยอิงตามข้อมูลหลักฐานต่างๆด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัย ให้การรักษา และพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวางแผนรักษาโรคมะเร็งจะทำหน้าที่ให้คำเเนะนำกับเเพทย์ด้านโรคมะเร็งในการวินิจฉัยเเละรักษาผู้ป่วยในขั้นตอนต่างๆ โดยมีพื้นฐานการทำงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ฐานข้อมูลการรักษาโรคมะเร็งที่รวบรวมมาจากเเหล่งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ที่มีการอัพเดตทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

2. ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสถาบันชั้นนำระดับโลก ซึ่งปัจจุบันก็ได้รวมฐานข้อมูลจากสถาบันทางการเเพทย์ชั้นนำในประเทศต่างๆ เข้าไปด้วย รวมทั้งในประเทศไทย เพื่อการให้คำเเนะนำการรักษาที่เเม่นยำมากขึ้น

3. Algorithm ที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ เเละปลอดภัยต่อการดูแลผู้ป่วย ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของโปรเเกรมปัญญาประดิษฐ์ โดย AI Watson for Oncology มีความโดดเด่นเเละมีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับมานาน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถือเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI Watson for Oncology มาใช้ในการวางแผนรักษาแก่ผู้ป่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงบูรณาการความร่วมมือทางการแพทย์ในการเปิดให้โรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าถึงบริการของระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวผ่านหน่วยการวางแผนรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกสิทธิ์การรักษาได้เข้าถึงการวางแผนการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ เทคโนโลยี AI for Oncology จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องการสนับสนุนงานด้านวิจัย และการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในอนาคต เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เเพทย์เเละบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เรียนรู้พัฒนาตนเองเเข่งกับเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก รวมถึงนำมาช่วยในด้านการศึกษาของหลักสูตรเเพทย์ประจำบ้านฝึกอบรมสาขาต่อยอดด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาซึ่งเป็นเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงซึ่งนับเป็นที่เเรกในประเทศไทยอีกด้วย
สำหรับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ บนถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่ประชุมวางแผนพิจารณาหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกราย ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI for Oncology) ที่ร่วมช่วยพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งเฉพาะบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพที่ผู้ป่วยมะเร็งทุกสิทธิ์การรักษาสามารถเข้าถึงได้ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งใหม่ที่ต้องการเข้ารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สามารถปรึกษาเพื่อวางแผนการเข้ารับการรักษามะเร็งและนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ Teleconsultation for Oncology ในเมนู LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อคัดกรองประวัติและอาการกับแพทย์ก่อนนัดหมายเข้ารับบริการต่อไปตามมาตรการหาหมอแบบ New Normal เพื่อประหยัดเวลาและลดการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

[1] กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/135704

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages