เกษตร-พาณิชย์ ขับเคลื่อน “ตลาดนำการผลิต” เปิดตัว M-Help Me ซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงิน-ออนไลน์ ครบจบบนแอปฯ เดียว - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 25, 2020

เกษตร-พาณิชย์ ขับเคลื่อน “ตลาดนำการผลิต” เปิดตัว M-Help Me ซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงิน-ออนไลน์ ครบจบบนแอปฯ เดียวเดินหน้าบูรณาการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” เปิดตัวแพลตฟอร์มหลักในการจำหน่ายสินค้าเกษตร M-Help Me แอปพลิชัน ซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงิน-ออนไลน์ อย่างครบวงจร ชูมาตรฐานการรับประกันสินค้า ยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย สร้างอาชีพใหม่ให้คนตกงาน ชวนประชาชนอุดหนุนผลผลิต ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19
โครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ,กระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสมาคมขนส่งสมาคมสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมตัวแทนขนส่งทางอากาศไทย, สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย , สมาคมผู้ประกอบการผักผลไม้ไทย บริษัท ไทยฟิน เทค จำกัด และ บริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัด รวม 13 หน่วยงาน


ทั้งนี้เป้าหมายหลักในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันให้เบ็ดเสร็จและครบวงจรเพื่อให้ประสิทธิภาพในการหาแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 มีดังต่อไปนี้

1. ร่วมบูรณาการในทุกมิติ ทางด้านการขนส่งทางอากาศทางบกและทางเรือให้สามารถดำเนินการกระจายผลผลิตไปได้ 77จังหวัดและนอกประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. ร่วมบูรณาการเชื่อมต่อระบบการจัดส่งเดลิเวอรี่ที่มีอยู่ในประเทศและแพลตฟอร์มหน่วยงานภาคเอกชนที่มีอยู่บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทางด้านระบบการขนส่ง เพื่อระบายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและสร้างโอกาสที่จะขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น

3. หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องคำนวณอัตราค่าระวาง ค่าบริการต่างๆด้วยความเป็นธรรมพร้อมให้ความสนับสนุนช่วยเหลือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อำนวยความสะดวกอย่างเต็มกำลัง
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เกษตรกรไทยยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง จากอุปสรรคในการส่งออก และช่องทางการกระจายสินค้า ขณะที่สินค้าเกษตรของไทยยังมีผลผลิตออกมา

ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี แต่ด้วยสภาพความเปลี่ยนแปลงของตลาดในปีนี้ ทำให้เกษตรกรเป็นจำนวนมากต้องประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ดังนั้นภายใต้การบูรณาการของกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกแบบช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงสินค้าระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่ง เพื่อให้เกิดระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย อันเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยไม่นานมานี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้จับมือผนึกกำลังเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด สร้างโอกาสไทยทุกคน” โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” โดยการบูรณาการในครั้งนี้ ทั้ง 2 กระทรวง มีพันธกิจร่วมกัน คือ สร้าง Single Big Data ใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน เพื่อสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด เน้นยุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิต


ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน เปิดตัวแอปพลิเคชัน M-Help Me แพลตฟอร์มซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงิน-ออนไลน์ ครบจบบนแอปฯเดียวที่ ครบวงจร เป็นช่องทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตทางการเกษตร จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยแพลตฟอร์มนี้จะเป็นช่องทางหลักในการกระจายสินค้าที่ครบวงจร ซึ่งมีทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่ง อยู่ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรไทย รวมถึงการนำแพลตฟอร์มหลักนี้กระจายสินค้าในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า แพลตฟอร์ม M-Help Me เรียกว่า M Man เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าออนไลน์อย่างครบวงจร เพื่อใช้แก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดในช่วงฤดูกาลผลผลิต และยังมีอุปสรรคด้านการส่งออกและการขนส่ง รวมทั้งการบริโภคที่ลดลง จากภาคการท่องเที่ยวที่ยังรอคอยการฟื้นตัว ภายในแอปพลิเคชัน M-Help Me ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่

1.ผู้ซื้อ สามารถเข้ามาแสดงความจำนงค์ในการหาซื้อสินค้า หรือเลือกซื้อสินค้าที่มีอยู่

2.ผู้ขาย สามารถนำเสนอรายละเอียดในการขายผลผลิตด้านการเกษตรพร้อมราคา

3.การขนส่ง จะเปิดให้ผู้ที่สนใจในแต่ละพื้นที่เข้าสมัครเป็นพนักงานขนส่งอิสระ เพื่อช่วยประชาชนที่กำลังตกงานให้มีอาชีพและรายได้ เป็นส่วนเสริมนอกเหนือจากบริการขนส่งจากภาคเอกชนที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว เช่น Grab, Lineman ฯลฯ

4.การรับประกันสินค้า เป็นการยกระดับมาตรฐานการขายสินค้าทางออนไลน์ สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อว่าจะได้รับสินค้าดีมีคุณภาพตามที่ระบุ และเพื่อให้ผู้ขายได้คำนึงถึงคุณภาพของสินค้า เพื่อความยั่งยืนในการซื้อขายในระยะยาว

5.การชำระเงิน นอกจากการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้ว ยังสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อในทุกกลุ่ม

นายประสิทธิ์ กล่าวเสริมว่า แอปพลิเคชัน M-Help Me เป็นแพลตฟอร์มทาง LINE ที่มุ่งเน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย สามารถใช้ได้ทุกกลุ่ม ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายได้ครบวงจร ภายใต้มาตรฐานและความน่าเชื่อถือ โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป ที่สามารถซื้อหาผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่ เกษตรกรผู้ขายสามารถกระจายสินค้าและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มองหางาน สามารถเข้ามาสมัครเป็นพนักงานขนส่งสินค้าได้ ซึ่งทุกกระบวนการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มุ่งเน้นความถูกต้องและโปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน M-Help Me เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบปฏิบัติการณ์ iOS และ Android โดยจะเป็นแพลตฟอร์มหลักในการกระจายสินค้าทางการเกษตร และจะขยายไปยังกลุ่มสินค้าอุปโภคอื่นๆต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีความเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิธีการใช้แอพพลิเคชั่นในการสั่งซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้ามี 3 วิธีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการค้นหาเข้า Application M- Help me โดยเริ่มจากให้พิมพ์ในช่องบอกสิ่งที่ คุณต้องการจากนั้นก็เลือกหาสินค้าจาก คนที่โพสต์ลงใน App

ขั้นตอนที่ 2 ต้องการขายเข้า Application M- Help me จากนั้นกดเข้าไปเพื่อเลือกกรอกความต้องการขาย ใส่รายละเอียดสินค้าที่เราต้องการจะขาย พร้อมเลือกรูปสินค้าและอัพโหลดรูปสินค้าและกดส่งความต้องการของคุณเข้าระบบ

ขั้นตอนที่ 3 ต้องการซื้อ Application M - Help me จากนั้นกดเข้าไปเพื่อเลือกกรอกความต้องการซื้อ ใส่รายละเอียดความต้องการที่เราต้องการจะซื้อ พร้อมเลือกรูปสินค้าและอัพโหลดรูปสินค้าและกดส่งความต้องการของคุณเข้าระบบ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสร้างความคล่องตัวต่อระบบการซื้อการขายจึงมีแนวทางเพื่อดำเนินการชำระเงินผ่านทางระบบ Payment Gateway ในแบบ GB Prime pay ที่รวดเร็วและเที่ยงตรง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages