กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric มอบ 2.4 ล้านบาท สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, June 22, 2020

กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric มอบ 2.4 ล้านบาท สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์


มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ร่วมมอบเงิน 2,400,000 บาท เพื่อสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าใน การรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายฮิโระอากิ คอนโด้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เผย “กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric และ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มองเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สอดรับกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” (Changes for The Better) ที่ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า แต่ยังมุ่งหวังการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ต้องตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมไทย ดังนั้นในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยการปฎิบัติงานของหน่วยงานทางสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้าอย่างเข้มแข็ง แต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปของโรคนี้ กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วยการมอบเงิน 2,400,000 บาท ผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” โดยกองทุนดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย เพื่อควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้น และระยะยาวกับทุกภาคส่วน”

ทั้งนี้ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และ กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย

รวมทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่

- บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

- บริษัท เมลโคไทย แคปปิตอล จำกัด

- บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

- บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด

- บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด

- บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages