เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’ ยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศเพื่อมอบให้กับลูกค้า - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, February 28, 2019

เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’ ยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศเพื่อมอบให้กับลูกค้า


บ่ายวันนี้ (27 ก.พ.62) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’ ให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล Healthcare Quality & Accreditation Expert สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการด้านการแพทย์ และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ
 

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยตลอดทุกปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งโครงการฯ ได้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสถานพยาบาลคู่สัญญา 467 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Innovation) พร้อมก้าวเคียงคู่ไปกับลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ผ่านนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้แบ่งออกเป็น

รางวัลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018”
สำหรับโรงพยาบาลที่มีคะแนนรวมทุกด้านสูงสุด

และรางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า

2. รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่

3. รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

4. รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร

5. รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการด้านสื่อมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ

นายสาระ กล่าวอีกว่า รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันภัย มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่ได้รับ อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัล และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้พนักงาน รวมถึงองค์กรได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น


รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล

รางวัลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018”

- โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี

โรงพยาบาลขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชารางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่

โรงพยาบาลขนาดใหญ่


รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

โรงพยาบาลขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตรางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี


รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

โรงพยาบาลขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลลาดพร้าว

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์


รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร

โรงพยาบาลขนาดใหญ่


รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลเวชธานี

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล


รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

โรงพยาบาลขนาดใหญ่


รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages