พรรคเล็กใจใหญ่ ครูไทยเพื่อประชาชน ส่งสมัครครบเขต - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, February 6, 2019

พรรคเล็กใจใหญ่ ครูไทยเพื่อประชาชน ส่งสมัครครบเขต

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. กว่า 400 คนทั่วประเทศ ใช้หลักการศึกษานำการเมือง "ครูสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ" พร้อมลุยศึกเลือกตั้งครั้งนี้เต็มที่


นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน แถลงข่าวเปิดตัว ว่าที่ผู้ลงสมัคร สส. 400 คนทั่วประเทศ แบ่งเป็นผู้ลงสมัคร สส. แบบแบ่งเขต 350 คน และ สส. ระบบบัญชีรายชื่ออีก 50 คน จาก 5 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคตะวันออก ณที่ทำการพรรคถนนกิ่งแก้ว


พร้อมเผยนโยบายหลักของพรรค โดยแบ่งเป็น ๔ หลัก ดังนี้

*นโยบายด้านการศึกษา

๑) ปฏิวัติการศึกษา

- ด้านหลักสูตร ปฏิวัติโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ให้มีวิชาหน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม ให้เป็นคนดีคนเก่ง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-อุดมศึกษา

- ด้านบุคลากร ปฏิวัติกระบวนการผลิตครู, การใช้ครู, การจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูเท่ากันทั้งภาครัฐและเอกชน

- ด้านการบริหาร ปฏิวัติโครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารจัดการองค์กรทุกระดับ


*นโยบายด้านการเกษตร

๒) เสนอพระราชบัญญัติปฏิรูปการถือครองที่ดินเพื่อความเท่ากันของประชาชน (แปลง ส.ป.ก., ส.ท.ก., ภ.บ.ท. เป็นโฉนดที่ดินของประชาชน)

๓) สร้างแหล่งนํ้า พัฒนาพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ให้มีนํ้าใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

*นโยบายด้านการสังคม

๔) พักชำระหนี้ประชาชน ข้าราชการ และครู เป็นระยะเวลา ๔ ปี

๕) หยุดประชานิยม สู่สังคมรัฐสวัสดิการ

๖) บัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน (บุคคลที่ทำความดี มีคะแนน ตีมูลค่าเป็นเงิน ใช้ปลดหนี้ได้)


*นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๗) แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวปฏิบัติ ช่วยเหลือธุรกิจในระดับต่างๆ

ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง พัฒนาสินค้าเกษตรกรรมเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

๘) ปลดล็อคกฎหมายกัญชาและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ภายใต้การกำกับของรัฐ

๙) ตั้งธนาคารครูไทย / ธนาคารประชาชน / ธนาคารวิถีพุทธ / ธนาคารต้นไม้ เป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าชุมชน ส่งขายต่อ โดยใช้ศาสตร์พระราชาคุมทั้งหมด


ทั้งนี้ นายปรีดา บุญเพลิง กล่าวว่า "ในวันนี้ทางพรรคครูไทยฯ ของเรา พร้อมที่จะส่งบุคลากรที่มีทั้งความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายพรรคที่ได้กำหนดมาอย่างครบถ้วน และพรรคเองก็พร้อมที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับ"

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages