“สถาบันยานยนต์” จับมือ “อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์” ทะยานสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งอนาคต ในสัมมนา “Automotive Summit 2024” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, May 16, 2024

“สถาบันยานยนต์” จับมือ “อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์” ทะยานสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งอนาคต ในสัมมนา “Automotive Summit 2024”


“สถาบันยานยนต์” จับมือ “อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์”
ทะยานสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งอนาคต
ในสัมมนา “Automotive Summit 2024”

กรุงเทพฯ 16 พฤษภาคม 2567 : สถาบันยานยนต์ จับมือ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เดินหน้าร่วมพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผลักดันอุตสาหกรรมสู่นวัตกรรมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน ชี้ยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังพบยานยนต์ไฟฟ้า จดทะเบียนใช้งานแล้วกว่าแสนคัน พร้อมชวนคนวงการยานยนต์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมอัปเดตความเคลื่อนไหวของแวดวงยานยนต์ในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี “Automotive Summit 2024” 19-20 มิถุนายนนี้ โดยจัดร่วมกับงาน “Automotive Manufacturing” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรม “Manufacturing Expo” (19-22 มิถุนายน) ที่ไบเทค


ดร. เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ 
กล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2566 ที่ผ่านมาว่า ตลาดยานยนต์ในประเทศไทยมีมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของ GDP ของประเทศ การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของภาครัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ 10 ของโลก อันดับ 5 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของอาเซียน โดยเฉพาะยานยนต์สันดาปภายใน ที่ไทยเป็นฐานการผลิตมายาวนานและภาครัฐให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นการผลิตยานยนต์สันดาปภายในที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสูงและมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ พร้อมตั้งเป้าหมายภายในปี 2030 ไทยจะมีสัดส่วนการผลิตยานยนต์สันดาปภายใน ร้อยละ 70 และจะเป็นฐานการผลิต “ยานยนต์สันดาปภายในแห่งสุดท้ายของโลก”


ด้านการส่งออก ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกรถยนต์ใน 3 ภูมิภาคหลัก คือ เอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง มากกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณการส่งออกรวม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมาก โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ไทยมีมูลค่าการส่งออกรถยนต์ถึง 19,776.19 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 688,531.24 ล้านบาท จากแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการส่งออกรถยนต์ของไทย ทำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศที่มีมากกว่า 2,300 ราย มีการขยายตัวไปด้วยเช่นกัน


ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตยานยนต์แบบดั้งเดิมมาเป็นการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่เน้นด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกสูง ภายใต้นโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นและผลักดันให้ยานยนต์ที่ผลิตในประเทศเป็นยานยนต์ที่ “สะอาด ประหยัด และปลอดภัย” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

จากมาตรการการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การใช้งานและโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของไทยขยายตัวอย่างวรวดเร็ว โดยปัจจุบัน มีค่ายรถยนต์ทั้งจากประเทศจีนและญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนและมีแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV ในประเทศไทยในปี 2567 กว่า 9 ราย นำโดย BYD, MG , Changan, NETA, GAC, Nissan ฯลฯ โดยมีกำลังการผลิตรวมกว่า 596,000 คันต่อปี ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ไทยเริ่มมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV ในประเทศ โดยมีปริมาณการผลิตรวม 2,466 คัน นำโดย ค่าย GWM, MG และ Honda (ผลิตรถยนต์ BEV HRV-en1 จำนวน 30 คันในเดือน มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ไทยมี ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BEV ทั้งสิ้น 73,568 คัน อัตราการขยายตัว 694% ขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของ ปี 2567 มีปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BEV กว่า 19,131 คัน ซึ่งหากพิจารณาตามข้อมูลสถิติ ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสะสมในประเทศไทย พบว่า จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนรถไฟฟ้า BEV ที่จดทะเบียนแล้วกว่า 113,435 คัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทำให้สถาบันยานยนต์ตระหนักเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำอย่างไรที่จะร่วมผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์เดินหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs ชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกที่ทุกประเทศต้องดำเนินการร่วมกันตั้งแต่ปี 2016 - 2030 โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย ได้แบ่งออกเป็น 5 มิติ ซึ่งการจัดงานสัมมนา Automotive Summit 2024 ในปีนี้ สถาบันยานยนต์ และ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ได้สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals สร้างสมดุล 3 เสาหลักสู่มิติแห่งความยั่งยืน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวคิดหลักของการจัดงานในครั้งนี้ “Future Mobility Towards Sustainability มุ่งสู่นวัตกรรมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน”

ไฮไลท์ของงานสัมมนา Automotive Summit 2024 ในปีนี้ แบ่งออกเป็น 3 Session หลัก ได้แก่ ECONOMY ENVIRONMENT และ SOCIAL ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานชั้นนำของภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 16 หน่วยงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) / กรมขนส่งทางบก / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องมาตรฐานการทดสอบชั้นนำจากต่างประเทศอย่างเช่น จีน กาหลี ยุโรป และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณ กระทรวงอุตสาหกรรม / โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งองค์กรอีกมากมายที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนาในครั้งนี้


นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ (RX Tradex เดิมชื่อ รี้ด เทรดเด็กซ์) ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน
 เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน บริษัทฯ กำหนดจัดงาน Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย 7 งานเฉพาะทางในมหกรรมเดียว และหนึ่งในนั้นคืองาน “Automotive Manufacturing”

งานสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน โดยงาน Automotive Manufacturing 2024 ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Transition to Future Mobility พุ่งทะยานสู่ยานยนต์แห่งอนาคต” ที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ได้ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าและระบบนิเวศที่รองรับ นโยบายด้านการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกธุรกิจต้องรับทราบและปรับตัว เพื่อคงสถานะการเป็นส่วนหนึ่งของ Value Chain ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก


ในงาน Automotive Manufacturing จะมีการแสดงเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ เครื่อง Machining Center แนวตั้งความเร็วสูง เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน เครื่องตรวจวัดชิ้นงานแบบมือถือ เครื่องทำความสะอาดชิ้นงานระบบอัตโนมัติ ปั๊มไฮดรอลิกประหยัดพลังงาน และวัตถุดิบที่ใช้ทำชิ้นส่วนยานยนต์อย่างอลูมิเนียมคาร์บอนต่ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


โดยงานสัมมนา Automotive Summit 2024 นี้ ยังคงเป็นไฮไลท์สำคัญของงานที่นอกจากผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาจะได้รับองค์ความรู้ใหม่แล้ว ยังจะได้เข้าชมเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย ขอเพียงผู้ชมงานแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะหรือกางเกงขาสั้น เนื่องจากงานเป็นงานเจรจาธุรกิจ

งานสัมมนา “Automotive Summit 2024” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 นี้ ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ห้อง 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนา สามารถตรวจสอบกำหนดการ หัวข้อสัมมนา และลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้แล้วที่ www.manufacturing-expo.com เลือกเมนูสัมมนา สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 0 2686 7222 หรืออีเมล contactcenter@rxtradex.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages