ไฟเซอร์ได้รับรางวัลระดับ Gold ด้านความเป็นเลิศในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรและธุรกิจยุคใหม่ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, September 18, 2023

ไฟเซอร์ได้รับรางวัลระดับ Gold ด้านความเป็นเลิศในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรและธุรกิจยุคใหม่


ไฟเซอร์ประเทศไทย
ได้รับรางวัล “HR Excellence Awards 2023” ระดับ Gold ด้านความเป็นเลิศในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรและธุรกิจยุคใหม่ (Excellence in Business Transformation) จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการปรับเปลี่ยนองค์กรและรูปแบบการทำงานและวิธีการ การดำเนินธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเติบโตแบบ organic growth และการเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ที่ทรงพลังที่ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายต่อผู้ป่วยในประเทศไทย


ไฟเซอร์ประเทศไทยได้เปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุคใหม่ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2563 ภายใต้การนำทีมของ นางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดไชน่าเช่นเดียวกับไฟเซอร์ทั่วโลกโดยเป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นการให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการนำเสนอยานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย (Breakthroughs that change patients’ lives) และการอุทิศทุ่มเทให้กับผู้ป่วยโดย มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้การดำเนินธุรกิจและการให้บริการตลอดจนการบริหารองค์กรเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าประสงค์ของการองค์กรในการนำยานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย ทั้งการป้องกันและการรักษาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกสมัยใหม่

ทั้งนี้ หนึ่งในห้าความคิดหลัก (Big Ideas) ของไฟเซอร์ทั่วโลกในการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร คือการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ (Disruption calls for innovation) ในรูปแบบของ go-to-market โมเดลด้วยการทำให้การเข้าถึงข้อมูลด้านนวัตกรรมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการรักษาโรคตลอดจนการดูแลสุขภาพต่าง ๆ มาอยู่ที่เพียงปลายนิ้ว ซึ่งไฟเซอร์มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว อย่างหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปโดยเป็นข้อมูลที่ผ่านการศึกษาวิจัยและรับรองจากสถาบันทางการแพทย์ขั้นนำต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ซึ่งไม่ว่าไฟเซอร์จะปรับเปลี่ยนอย่างไรแต่สิ่งที่บริษัทฯ ยึดถืออย่างแน่วแน่และจริงจังอยู่เสมอ คือการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลัการของกฎหมายและจริยธรรมข้อบังคับ ข้อกำหนด มาตรฐาน และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ

รางวัล “HR Excellence Awards 2023”ระดับ Gold นี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นรางวัลที่ฉลองความสำเร็จของบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัดในโอกาสครบรอบ 65 ปีในปีนี้ตอกย้ำการเป็นองค์กรโดดเด่นที่มีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่เสมอให้คงความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages