ดิอาจิโอ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดอบรม DRINKiQ ให้ความรู้ดื่มอย่างรับผิดชอบ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, September 30, 2023

ดิอาจิโอ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดอบรม DRINKiQ ให้ความรู้ดื่มอย่างรับผิดชอบ

รณรงค์จิตสำนึกส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และปลอดภัย ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง


(จากซ้ายไปขวา) ชัชฎา จันทรางศุ ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์, ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด, พลตำรวจตรีอภิชาติ สุริบุญญา รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ ซีเนียร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ 26 กันยายน 2566 – บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าพรีเมียมระดับโลก ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดการอบรมโครงการรณรงค์ให้ความรู้ความปลอดภัยในการดื่มอย่างรับผิดชอบและดื่มไม่ขับ ภายใต้หัวข้อ “DRINKiQ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อร่างกายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและตระหนักถึงการดื่มอย่างรับผิดชอบและการดื่มไม่ขับ ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อการดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศและการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT
กล่าวว่า “การดื่มอย่างรับผิดชอบเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของดิอาจิโอภายใต้แผนงานด้านความยั่งยืน SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสังคม DMHT ได้จัดทำโครงการ DRINKiQ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบและการดื่มไม่ขับให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในการจัดการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อ Train the Trainers หรือการเสริมศักยภาพให้กับผู้บังคับบัญชาที่มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในหมู่นักท่องเที่ยวและประชาชนต่อไป ซึ่งเชื่อว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทย”

พลตำรวจตรีอภิชาติ สุริบุญญา รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
กล่าวว่า “กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีพันธกิจในการดูแลรักษาความปลอดภัย ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว รวมไปถึงป้องกันยับยั้งภัยคุกคามที่อาจเกิดต่อตัวนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการปฏิบัติตนให้เหมาะสมหากมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มไม่ขับ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติและภาพลักษณ์ของประเทศ ตำรวจท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงมุ่งทำงานเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และจิตสำนึกเคารพกฎจราจรควบคู่การบังคับใช้กฎหมาย องค์ความรู้ที่ดิอาจิโออบรมให้กับข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปจำนวนกว่า 50 นายในวันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดปัญหาจากการดื่มแล้วขับ พร้อมส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น”

องค์ความรู้ DRINKiQ ที่ดิอาจิโอจะฝึกอบรมให้กับข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย แอลกอฮอล์คืออะไร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมกับแต่ละคน คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติในการดื่ม ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายและจิตใจ ฝึกอบรมโดยแบรนด์แอมบาสเดอร์ของดิอาจิโอที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับรองโดยหน่วยงานระดับนานาชาติ

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็ว การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และการดื่มแล้วขับ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีการเดินทางบ่อยครั้ง จึงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน ต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งการลดปัญหาจากการดื่มแล้วขับทำได้ผ่านการใช้กฎหมายที่เข้มงวด แต่ต้องทำควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งดิอาจิโอมุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารสร้างจิตสำนึกด้านการดื่มอย่างรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ผ่านโครงการ DRINKiQ ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี เพื่อเป็นอีกแรงสนับสนุนความพยายามของภาครัฐในการรณรงค์ส่งเสริมสังคมแห่งการดื่มอย่างรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนและสังคมโดยรวม และรักษาบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยให้นักท่องเที่ยววางใจและรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกด้วย
เกี่ยวกับดิอาจิโอ

ดิอาจิโอ เป็นผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม ที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและมีชื่อเสียงให้เลือกมากมาย เช่น สก็อตวิสกี้ จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เบียร์กินเนสส์ ว้อดก้าสเมอร์นอฟ ไอริชครีมเบลีย์ ซิงเกิ้ลมอลต์วิสกี้ เดอะ ซิงเกิลตัน ออฟ เกลน ออร์ด และ ว้อดก้าเคเทลวัน เป็นต้น

ดิอาจิโอ เป็นบริษัทระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจในกว่า 180 ประเทศ ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริหาร บุคลากร แบรนด์ และผลประกอบการของดิอาจิโอ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.diageo.com

เกี่ยวกับดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณภาพชั้นนำ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยมและซุปเปอร์ดีลักซ์ ในประเทศไทย

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ มีนโยบายการทำงานร่วมกับภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ และชุมชนด้วยความโปร่งใส ยึดถือหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมถึงนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจอีกทั้ง ส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดื่มรับผิดชอบได้ที่เว็บไซต์ www.drinkiq.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages