ELMA 2020 เผยผลประกวดรอบที่ 1 มุ่งค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศระดับสากล - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 11, 2020

ELMA 2020 เผยผลประกวดรอบที่ 1 มุ่งค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศระดับสากล


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวดรางวัล ELMA 2020 เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบแรกจากผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยที่เข้าร่วมประกวดรางวัลในปีนี้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
การจัดประชุมพิจารณาตรวจประเมินรางวัล ELMA 2020 รอบที่ 1 (Report Assessment) จัดขึ้นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการโลจิสติกส์ โดยการตรวจประเมินรอบที่ 1 นี้เป็นการให้คะแนนจากรายงาน ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษคือ นำ platform อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นครั้งแรก บริษัทที่ผ่านการพิจารณาจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 และมีเนื้อหาในรายงานครบถ้วนตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง 7 ข้อ ได้แก่ เกณฑ์ที่ 1 วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และการนำองค์กร เกณฑ์ที่ 2 การวางแผนและการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ เกณฑ์ที่ 3 การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด เกณฑ์ที่ 4 การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมด้าน โลจิสติกส์ เกณฑ์ที่ 5 การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ เกณฑ์ที่ 6 การบริหารจัดการกระบวนการ โลจิสติกส์ และเกณฑ์ที่ 7 สมรรถนะและผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
หลังจากการพิจารณาอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2 จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท วี.คาร์โก จำกัด สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) 2. บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 3. บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 4. บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 5. บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ ตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Service) 6. บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL) 
สำหรับบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 นี้จะได้เข้าร่วมกิจกรรม “ELMA 2020 Presentation Workshop” โดยสามารถสอบถามปัญหาและขอคำปรึกษาจากทีมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การประกวดรอบ 2 (Presentation Assessment) ในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563 นี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ให้มีความเป็นเลิศให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับสากลต่อไป สำหรับบริษัทฯ ที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินรอบแรก คณะกรรมการฯ จะส่งรายข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Feedback report) ให้กับบริษัทต่อไป เพื่อให้บริษัทกลับมาประกวดในปีหน้าอย่างพร้อมที่สุด โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลการประกวดรางวัล ELMA 2020 ได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 092-259-0953 Line: @elmaaward Email: elmaaward@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages