สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนพฤษภาคม 2563 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, June 12, 2020

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนพฤษภาคม 2563


ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,342.85 จุด เพิ่มขึ้น 3.2% จากเดือนก่อน มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 65,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 31,580 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์ไทย ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในเอเชีย
นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์ไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนสอดคล้องกับทิศทางของตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศที่ดีขึ้นรวมถึงการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการต่างๆ ในระยะที่ 2-3 ตลอดจนการปรับเพิ่มจำนวนหุ้นไทยในดัชนี MSCI อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกที่ ผู้ลงทุนควรติดตามที่สำคัญได้แก่ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนซึ่งอาจขยายขอบเขตไปเป็นสงครามการค้ารอบที่ 2 ท่ามกลางความพยายามในการฟื้นเศรษฐกิจโลกภายหลัง COVID-19

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

• ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ปิดที่ 1,342.85 จุด เพิ่มขึ้น 3.2% จากสิ้นเดือนก่อน โดย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการเพิ่มขึ้นมากกว่า SET Index

• ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 31,580 ล้านบาท

• มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 65,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562

• Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 19.8 เท่า และ 18.5 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.5 เท่า และ 15.2 เท่าตามลำดับ

• อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 3.68% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.32%

• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 14.6 ล้านล้านบาท ลดลง 13.6% จากสิ้นปี 2562

• ใน 5 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการระดมทุนครั้งแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่ระดับ 56,127 ล้านบาท ในขณะที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (SPO) มีมูลค่ารวม 15,125 ล้านบาท


ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

• ในเดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 318,201 สัญญา ซึ่งลดลง 12.9% จากเดือนก่อน

                      “SET…Make it Work for Everyone”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages