หัวหน้ากรมอนามัยจังหวัดจางฮั่ว ประเทศไต้หวัน แบ่งปันประสบการณ์ การปรับตัวรับมือกับโรคโควิด-19 ของรัฐบาลท้องถิ่น - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 4, 2020

หัวหน้ากรมอนามัยจังหวัดจางฮั่ว ประเทศไต้หวัน แบ่งปันประสบการณ์ การปรับตัวรับมือกับโรคโควิด-19 ของรัฐบาลท้องถิ่น


โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน จัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การรับมือโควิด 19 ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์ ในหัวข้อจังหวัดจางฮั่วปรับใช้นโยบายป้องกันโรคจากส่วนกลางกับพื้นที่ท้องถิ่นอย่างไร? ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายแรกของไต้หวันมาจากจังหวัดจางฮั่ว โดยนายเย่เยี่ยนป๋อ หัวหน้ากรมอนามัยจังหวัดจางฮั่ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
กิจกรรมสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์เพื่อรับมือโควิด 19 ในครั้งนี้ โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน โดยมีนายเย่เยี่ยนป๋อ หัวหน้ากรมอนามัยจังหวัดจางฮั่ว ให้เกียรติแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข ผ่านการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “จังหวัดจางฮั่วปรับใช้นโยบายป้องกันโรคจากส่วนกลางกับพื้นที่ท้องถิ่นอย่างไร? ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายแรกของไต้หวันมาจากจังหวัดจางฮั่ว” ซึ่งจังหวัดจางฮั่ว เป็นจังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุสูงถึง 20% ของประชากรทั้งหมดในไต้หวัน และนับเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงในภัยโรคระบาดครั้งนี้ โดยกรมอนามัยจังหวัดจางฮั่ว ใช้ทรัพยากรและเครือข่ายดูแลทางไกลดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มคนด้อยโอกาสอย่างไร จึงทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ได้รับการรักษาจนหายดีและกลับบ้านได้

งานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทางการแพทย์ในประเทศเอเชียอาคเนย์มาเข้าร่วมฟังและอภิปราย สพ.ญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางและส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวช่วยเหลือรัฐบาลกลางของส่วนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลน อีกทั้งยังแบ่งปันเกณฑ์การวัดและขอบเขตการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งด้วย


ดร.ทิน ทิดสา ลวิน ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขเขตย่างกุ้ง ประเทศพม่า ได้แสดงความเห็นว่า “ถึงแม้ว่าพม่าจะมีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรอยู่ แต่รัฐบาลก็ยังทุ่มกำลังช่วยเหลือการควบคุมโรคในพื้นที่ห่างไกล จนทำให้สถานการณ์การระบาดลดต่ำลงได้”

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกุสุมาฮุสาดาสุรการ์ตา (UKH) จากประเทศอินโดนีเซีย ได้มีความร่วมมือนานาชาติกับทางโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน หัวหน้ากรมอนามัยเย่เยี่ยนป๋อได้ตอบคำถามของอาจารย์การ์ติน่า จากคณะพยาบาลศาสตร์ว่า ไต้หวันจะเปิดให้นักเรียนอินโดนีเซียไปเรียนรู้ระยะสั้นได้อีกเมื่อไรว่า “ไต้หวันจะกำหนดมาตรฐานการเปิดประเทศให้แก่ประเทศต่าง ๆ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อของประเทศนั้น ๆ”

นอกจากนี้กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ฯลฯ มากกว่าร้อยท่านมาเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจอภิปรายกันอย่างคึกคัก สำหรับผู้ที่สนใจลิงก์งานสัมมนาออนไลน์ทั้งหมดสามารถคลิกดูได้ที่นี่ YouTube : https://youtu.be/uaBT-gMBJvc

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages