Thailand Halal Assembly 2018 งานแสดงสินค้าฮาลาลที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 5, 2018

Thailand Halal Assembly 2018 งานแสดงสินค้าฮาลาลที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) และหน่วยงานร่วมจัดอื่นๆ มีกำหนดจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2018” (THA 2018) โดยงานนี้ได้รวบรวมสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีฮาลาล วิทยาศาสตร์ฮาลาล เวชภัณฑ์ฮาลาล อุตสาหกรรมฮาลาล เบเกอร์รี่ฮาลาล เป็นต้น โดยจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา


 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงาน THA 2018 และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด ‘บูรณาการฮาลาลแม่นยำ ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ’ (Precision Halalization in Bioeconomy Era) ด้วยกิจการฮาลาลประเทศไทยกำลังพัฒนาสู่ยุคสมัยแห่งการฮาลาลแม่นยำ เช่นเดียวกับยุคการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) และการเพาะปลูกแม่นยำ (Precision farming) นั่นเอง เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพในฐานะที่ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการเกษตร รวมถึงได้จัดนิทรรศการ 2 ทศวรรษมาตรฐานฮาลาลไทยขึ้นภายในงานเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 20 ปี ของการพัฒนามาตรฐานฮาลาลไทย และเพื่อแสดงถึงศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลไทยให้ผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ (Religion Certifies - Halal Science Supports) อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในระดับนานาชาติ” 


ด้วยใน ยุคเดิมทางการแพทย์ มีการใช้ยาเพื่อการบำบัดรักษาโรค โดยใช้ยาปริมาณมากเจือจางด้วยปริมาตรเลือดทั้งร่างกายเพื่อให้ยาเพียงน้อยนิดเข้าสู่จุดที่ต้องการรักษา ทว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ตัวยาถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสร้างความจำเพาะส่งตัวยาสู่บริเวณที่ต้องการรักษาโดยไม่สร้างปัญหาให้เซลล์และอวัยวะอื่น ไม่เพียงยาเท่านั้น เทคโนโลยีในการรักษาโรคก็เป็นเฉกเช่นเดียวกัน ปริมาณยารวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์จึงลดปริมาณการใช้ลงมากในยุคการแพทย์แม่นยำ


 สำหรับในส่วนของ การเพาะปลูกทางการเกษตร ก็ไม่ต่างกัน มีการลดการใช้น้ำหรือปุ๋ยอย่างมากด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นระบบการเกษตรน้ำหยดที่พัฒนาถึงระดับ fine-tune dripping irrigation โดยส่งน้ำหรือปุ๋ยตรงไปยังรากในจังหวะเวลาที่พืชต้องการน้ำและปุ๋ย เป็นผลให้การใช้น้ำและปุ๋ยจำกัดปริมาณลงอย่างมหาศาล มีการประยุกต์ระบบโดรน (Drone) ร่วมกับการกำหนดพิกัดด้วย GPS และอื่นๆ การเพาะปลูกแม่นยำที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้าไปเช่นนี้ได้สร้างยุคใหม่ให้กับการเพาะปลูกทางการเกษตรซึ่งกำลังพัฒนาเข้าสู่งานการเกษตรด้านอื่นรวมถึงการทำปศุสัตว์


 และในส่วน การบูรณาการฮาลาลแม่นยำ เป็นความพยายามของประเทศไทยในการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อการรับรองฮาลาล ไม่ว่าจะการตรวจทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยนำระบบ H-number ที่พัฒนาขึ้นใหม่เข้ามาใช้ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารสามารถเลือกวัตถุดิบฮาลาลอย่างถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องตรวจการปนเปื้อนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อีกต่อไป โดยเลือกใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะที่จำเป็น ในระบบการมาตรฐานฮาลาล มีการพัฒนาระบบ HAL-Q Plus เพื่อให้การดำเนินงานการมาตรฐานฮาลาลเป็นไปอย่างจำเพาะโดยใช้เวลาสั้น และเลือกทำเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนหะรอมเท่านั้น 

นอกจากระบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลและระบบการมาตรฐานฮาลาลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นการใหญ่ แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ‘มาตรฐานและมาตรวิทยา’ ซึ่งทางสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาเพื่อประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Country) หรือ SMIIC ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) ซึ่งจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปีของมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย ซางในงาน THA 2018 จะร่วมกับ ศวฮ.พัฒนามาตรฐานฮาลาลใหม่ๆ ให้กับประเทศไทยอย่างน้อย 5 - 6 มาตรฐานเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานฮาลาลทุกด้าน การใช้มาตรฐานฮาลาลที่ถูกต้องมีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนางานบูรณาการฮาลาลแม่นยำอีกด้วย 

และภายในงาน THA 2018 ยังมีความสำคัญอีกเช่นกัน คือการรำลึกถึง ‘ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ’ ด้วยปีที่แล้ว ไม่มีผู้ใดสามารถลืมได้ว่า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ จากพวกเราทุกคนไปในขณะกำลังเตรียมตัวมาเป็นประธานเปิดงาน THA 2017 นั่นคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เหตุนี้งาน THA 2018 จึงจัดให้มีนิทรรศการและการบรรยายพิเศษที่ชื่อว่า Tansri Dr.Surin Pitsuwan Memorial Lecture เพื่อรำลึกถึงท่าน

 “กล่าวถึง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้กับงาน THA ไปตลอด ย้อนหลังกลับไปในงาน World of Halal Science, Industry and Business หรือ ‘ WHASIB 2008’ ซึ่งเป็นงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ ศวฮ.จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กระบี่ ท่านเป็นประธานเปิดงาน ต่อมาในงาน WHASIB ครั้งที่ 4 ค.ศ. 2011 ซึ่งจัดขึ้นที่สงขลา ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นประธานเปิดงานอีกครั้ง ท่านแนะนำให้ตัดอักษร W ออกเปลี่ยนชื่อเป็น HASIB ซึ่งให้ความหมายที่เป็นมงคลเนื่องจาก HASIB คือหนึ่งใน 99 พระนามของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เข้าปี 2012 ศวฮ.เปลี่ยนชื่องานเป็น HASIB ครั้งที่ 5 จัดที่สงขลา ดร.สุรินทร์เป็นประธานเปิดอีกครั้ง จนถึง HASIB ครั้งที่ 7 งานยกระดับขึ้นเป็น THA 2018 จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิร์ล มีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยครอบคลุมงาน Thailand International Halal Expo หรือ THIHEX พร้อมกันไปด้วย” รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าว 

งาน THA 2018 นับเป็นครั้งที่ 5 มีงาน HASIB ครั้งที่ 11 และงาน THIHEX 2018 จัดขึ้นภายใต้งานนี้ เป็นอีกครั้งที่ ศวฮ.ตั้งใจจะยกระดับงาน HASIB โดยยกขึ้นสู่ระดับงาน International Halal Science and Technology Conference เรียกสั้นๆว่า IHSATEC 2018 เพื่อเป็นการประกาศความเป็นหนึ่งทางด้านการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลนานาชาติที่พร้อมจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2018 ที่จะทำให้ทุกท่านตื่นตาตื่นใจกับเวทีสุดยิ่งใหญ่ แสงสีเสียงตระการตา พร้อมพบกับบูธกว่า 380 และเติมเต็มความรู้ในการประชุม-เสวนาหลากหลายเรื่องราวจากนักวิชาการฮาลาลจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ บูรณาการฮาลาลแม่นยำยุคเศรษฐกิจชีวภาพ, สตรีมุสลิมกับการผลักดันสู่สังคมบูรณาการฮาลาลแม่นยำ, โอกาสและความท้าทายของตลาดฮาลาลโลกกับศักยภาพของธุรกิจจากประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และการประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อผลิตภัณฑ์และการบริการด้านฮาลาล เป็นต้น

………………………………………

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages