พฤกษา ใส่ใจคุณธรรม จัดงาน “Pruksa CG DAY 2018” ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ย้ำธรรมมาภิบาลในองค์กร - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, December 10, 2018

พฤกษา ใส่ใจคุณธรรม จัดงาน “Pruksa CG DAY 2018” ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ย้ำธรรมมาภิบาลในองค์กรนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากพฤกษา ร่วมงาน “Pruksa CG DAY 2018” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจาก ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ในหัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรม CG ในองค์กร” และ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมกันนี้ได้ประกาศรางวัลผู้ชนะจากการประกวดในกิจกรรม “ใส่ใจ คุณธรรม ทำความดี” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้ตระหนักถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการเติบโตอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages