กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ผนึกกำลังร่วม 7 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพคนไทย จัดงานเดิน-วิ่ง สร้างเสริมสุขภาพดี “Healthy Lifestyle Run 2019” 9 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, December 18, 2018

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ผนึกกำลังร่วม 7 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพคนไทย จัดงานเดิน-วิ่ง สร้างเสริมสุขภาพดี “Healthy Lifestyle Run 2019” 9 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ


กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพคนไทย จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี “Healthy Lifestyle Run 2019” ต่อเนื่องปีที่ 2 ขยายผลสู่ 9 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระจายรายได้ในท้องถิ่น พร้อมฉลองวาระครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรผู้นำด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Good Health / Good Food / Good Life / Good Society

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ได้ริเริ่มโครงการ Dutch Mill Healthy Lifestyle เมื่อช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านอาหาร สุขภาพ และโภชนาการที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสาร และกิจกรรมต่างๆ ของดัชมิลล์ รวมทั้งได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 นี้ เนื่องในวาระครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ / มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ / เครือข่ายคนไทยไร้พุง / มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ / สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย / สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย / สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ผนึกกำลังร่วมกันส่งมอบสุขภาพดีแก่คนไทย ด้วยการสานต่อโครงการ “งานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้ขยายผลเพิ่มพื้นที่ในการจัดงาน จาก 5 จังหวัดในปีแรก เป็น 9 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และเพื่อนำรายได้สมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระจายรายได้ในท้องถิ่น 

นายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด กล่าวว่า จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases; NCDs) เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีคนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต ฯลฯ ถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตปีละกว่า 300,000 คน และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี โรค NCDs จึงถือเป็นภัยใกล้ตัว เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในการดำเนินชีวิตที่มนุษย์เราสร้างเอง เช่น รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูง ไม่ออกกำลังกาย นอนดึก พักผ่อนไม่เพียงพอ และการมีความเครียดสูง เป็นต้น ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพดีเพื่อป้องกันการเกิดโรค NCDs จึงดีกว่าการรักษา เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวโดยเราทุกคนสามารถทำได้ เริ่มจากตัวเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรค และควรเริ่มตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไป

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ โดยมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ลดหวาน มัน เค็ม” ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ และการพักผ่อนที่เพียงพอ เพื่อสุขภาพดีขึ้น และแข็งแรงในระยะยาว ภายใต้โครงการ Healthy Lifestyle โดยในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการดีๆ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 by Dutch Mill ใน 5 สนาม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายสุขภาพมารวมพลังช่วยกันส่งเสริมสุขภาพคนไทย ผลตอบรับดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 13,000 คน โดยมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ รวมกว่า 1.45 ล้านบาท และในปี 2562 ถือเป็นโอกาสพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 35 ปี ของกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ โดยทางบริษัทฯ ได้ขยายผลเพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมในวงกว้างมากขึ้น จาก 5 จังหวัดในปีแรก เป็น 9 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ นครปฐม นครสวรรค์ ระยอง สงขลา ขอนแก่น กรุงเทพฯ นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่ ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้ากิจกรรมรวม 35,000 คน โดยรายได้จากการสมัคร ทุกๆ การสมัคร 1 ท่าน ร่วมสมทบทุน 100 บาท มอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ 

กำหนดการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill 9 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 จังหวัดนครปฐม, วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดนครสวรรค์, วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 จังหวัดระยอง, วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 จังหวัดสงขลา, วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 จังหวัดขอนแก่น, วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพฯ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 จังหวัดนครราชสีมา, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดอุดรธานี และวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้แบ่งการแข่งขัน เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร (มี 2 สนาม เฉพาะสนามระยอง และสนามเชียงใหม่) ค่าสมัคร 800 บาท/ท่าน/สนาม แบ่งการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ Cut off 3.30 ชั่วโมง (มีระบบชิพจับเวลา) เพศชาย อายุ 15-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปี ขึ้นไป เพศหญิง อายุ 15-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปี ขึ้นไป

อันดับ 1 ชาย/หญิง จะได้รับ โล่รางวัล Overall พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และของที่ระลึก ส่วนอันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ จะได้รับโล่รางวัล และของที่ระลึก

2. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (ทุกสนาม) ค่าสมัคร 500 บาท/ท่าน/สนาม แบ่งการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ Cut off 2.30 ชั่วโมง (มีระบบชิพจับเวลา) เพศชาย อายุ ไม่เกิน 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปี ขึ้นไป เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปี ขึ้นไป

อันดับที่ 1 ชาย/หญิง จะได้รับโล่รางวัล Overall พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท และของที่ระลึก อันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ จะได้รับโล่รางวัล และของที่ระลึก

3. เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร (ทุกสนาม) ค่าสมัคร 400 บาท/ท่าน/สนาม ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งเพศ และกลุ่มอายุ Cut off 2.00 ชั่วโมง

โดยนักวิ่งทุกท่าน ทุกประเภทการแข่งขัน จะได้รับเสื้อที่ระลึก และหลังเข้าเส้นชัยรับเหรียญที่ระลึก 
สำหรับกิจกรรมภายในงาน Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill นอกจากการวิ่งเพื่อสุขภาพ ยังมีกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น / การบริการให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพจากภาคีเครือข่ายสุขภาพ / การอบรมกู้ชีพเบื้องต้น CPR / ดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพจากดัชมิลล์ฟรี ฯลฯ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “งานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill” ติดตามอัพเดตข่าวสารกิจกรรมและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ Dutch Mill Healthy Lifestyle Run และ www.rundidi.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคดัชมิลล์ โทร. 0-2881-2222 ในวันเวลาทำการ***********************************************

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages