สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัด CEO Forum “TFRS17” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, January 17, 2024

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัด CEO Forum “TFRS17”


ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) และประเด็นทางด้านภาษีอากร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก ประกอบด้วย CEO และ CFO ได้มีความเข้าใจและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐาน TFRS17 รวมถึงประโยชน์ของ TFRS17 ที่มีต่ออุตสาหกรรมประกันภัย และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการเริ่มบังคับใช้ และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายทางบัญชีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและการรับความเสี่ยงของบริษัท โดยมี นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี เหรัญญิกและประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 93 คน จัดโดย คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages