มาร์ค (ชุนฮาว) คาว ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของไฟเซอร์ ประเทศไทย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, January 20, 2024

มาร์ค (ชุนฮาว) คาว ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของไฟเซอร์ ประเทศไทย


ไฟเซอร์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง มาร์ค (ชุนฮาว) คาว เป็นผู้จัดการใหญ่
คนใหม่แทนเด็บบราห์ ไซเฟิร์ทซึ่งย้ายไปเป็นผู้นำคลัสเตอร์ MISP ที่ตั้งขึ้นใหม่ของไฟเซอร์ Emerging Market Asia

ในบทบาทของผู้จัดการใหญ่ คุณคาวจะเป็นผู้นำองค์กรและพนักงานราว 200 คนในการนำเสนอยานวัตกรรมเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนและเป้าหมายเพื่อการเติบโตของไฟเซอร์โดยมียาและผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Primary Care, Specialty Care และ Oncology นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยรูปแบบธุรกิจแบบ Glocal ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ไฟเซอร์บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายด้านการเงินโดยให้ความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาคนเก่งรวมถึงหาโอกาสในความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ, รัฐบาล และชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยานวัตกรรมและวัคซีนสำหรับคนไทยให้ทั่วถึงทั้งประเทศ และจะทำให้ไฟเซอร์ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดและเป็นองค์กรในฝันรวมถึงการสร้างชื่อเสียงที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ (compliance) อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรมและตรวจสอบได้ (integrity)

เขาเริ่มงานกับไฟเซอร์ในปี พ.ศ. 2547 โดยได้รับบทบาทผู้นำในด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิตการทำงาน และด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปีจากการทำงานในตำแหน่งต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศผนวกกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากมายจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่สั่งสมต่อๆ กันมาในองค์กรทำให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้นำระดับภูมิภาค EM Asia รับผิดชอบธุรกิจวัคซีนและกลุ่มยาอายุรศาสตร์ในประเทศไต้หวันซึ่งเป็นประเทศแม่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำของไฟเซอร์ในประเทศไทย

มาร์คเป็นเภสัชกรที่มีความรู้ในเชิงลึกผู้มากด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอีกทั้งยังมีทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งซึ่งเขาจะใช้ประสบการณ์จากธุรกิจเภสัชภัณฑ์ที่สั่งสมมาอย่างมากมายยาวนานกว่า 2 ทศวรรษทั้งเรื่องการตลาด การขาย การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาและดำเนินธุรกิจรวมถึงการบริหารจัดการโครงการต่างๆ มาทำให้ไฟเซอร์ ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยด้วยยาและวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ของไฟเซอร์

มาร์ค (ชุนฮาว) คาว จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยการแพทย์ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยเป็นเภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไต้หวัน และจบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages