นายกรัฐมนตรี “เปิดเมืองน่าเที่ยว” เร่งเครื่องนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND ยกกลยุทธ์เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ โชว์เสน่ห์อัตลักษณ์ไทย หวังกระตุ้นไฮซีซั่นท่องเที่ยวไทยตลอดปี - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, June 8, 2024

นายกรัฐมนตรี “เปิดเมืองน่าเที่ยว” เร่งเครื่องนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND ยกกลยุทธ์เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ โชว์เสน่ห์อัตลักษณ์ไทย หวังกระตุ้นไฮซีซั่นท่องเที่ยวไทยตลอดปี


นายกรัฐมนตรี “เปิดเมืองน่าเที่ยว” เร่งเครื่องนโยบาย
IGNITE TOURISM THAILAND
ยกกลยุทธ์เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ
โชว์เสน่ห์อัตลักษณ์ไทย หวังกระตุ้นไฮซีซั่นท่องเที่ยวไทยตลอดปี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “เปิดเมืองน่าเที่ยว” หนึ่งในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND ด้วยกลยุทธ์สำคัญเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองน่าเที่ยว นำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยกเสน่ห์ไทยของเมืองน่าเที่ยว 5 ภูมิภาค ตามแนวคิด 5 Must Do in Thailand นำเสนออาหาร สินค้า หัตถกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค พร้อมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองน่าเที่ยว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว ให้ทุกฤดูกาลเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทย ณ จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
 กล่าวว่า “เปิดเมืองน่าเที่ยว” เป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลตามนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND เพื่อมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลก โดยรัฐบาลจะเร่งจุดพลังทางการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะ 1 ใน 5 กลยุทธ์สำคัญคือ การเชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองรอง ซึ่งจะปรับภาพลักษณ์ยกระดับเป็นเมืองน่าเที่ยว โดยใช้ความสดใหม่ของเมืองน่าเที่ยว ผนวกกับเสน่ห์แบบไทยไทย ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เกิดการขยายวันพักและเพิ่มค่าใช้จ่าย ซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้เห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวในช่วง Low Season โดยบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าที่พักในเมืองรอง (เมืองน่าเที่ยว) หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท และนิติบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายการจัดอบรมสัมมนาในเมืองน่าเที่ยว หักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 เพื่อเพิ่มแรงส่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เปลี่ยนให้ทุกฤดูกาลเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ระดับฐานรากอย่างยั่งยืน


นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวตามนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND ของรัฐบาล ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานแก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเร่งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดในพื้นที่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน ด้วยแนวคิด 365 วัน มหัศจรรย์เมืองน่าเที่ยว ซึ่งการจัดงาน “เปิดตัวเมืองน่าเที่ยว” ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำเสนอเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมทางการท่องเที่ยวของเมืองน่าเที่ยวทั้ง 5 ภูมิภาค ผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand ยกเสน่ห์ไทยของเมืองน่าเที่ยว 5 ภูมิภาคมาให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด อันจะเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย นำไปสู่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมายต่อไป


กิจกรรม “เปิดเมืองน่าเที่ยว” ในครั้งนี้ ททท. ร่วมกับเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป พาผู้เข้าร่วมงานสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย Must Eat : ยกความอร่อยเด็ดจากร้านอาหารชื่อดัง 5 ภูมิภาค มาเสิร์ฟในงาน เช่น ครัวหลองข้าว จ.เชียงใหม่ ร้านอาบู โอลด์ทาวน์ จ.ลำพูน ข้าวแต๋นทวีพรรณ จ.ลำปาง ถั่วพูซิ่ง DJ เวียงสอน จ.แม่ฮ่องสอน สวรรค์บนดิน จ.เชียงราย สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา ไก่ทอดมะแขว่น จ.น่าน ขนมจีนน้ำย้อยบ้านครูอินสม จ.แพร่ โตนดคราฟต์ จ.เพชรบุรี สำรับจันท์ BY กระวาน จ.จันทบุรี ขนมเปี๊ยะซอย 9 จ.ตรัง เป็นต้น และสาธิตทำอาหารยำผักเชียงดา ครัวหลองข้าว วันที่ 9 มิถุนายน เวลา 13.00 – 14.00 น.

Must See : เพลิดเพลินวัฒนธรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ-การแสดงฟ้อนขันดอกและฟ้อนแง้น, ภาคใต้-การแสดงระบำชนไก่ โนราห์, ภาคอีสาน -การแสดงเซิ้งกะลากะโป๋ เซิ้งไข่มดแดง, ภาคตะวันออก-การแสดงสร้างสรรค์ ชุด Colorful บูรพา และภาคกลาง– ศิลปะการต่อสู้โบราณ รวมทั้งยังมีการสาธิตมัดย้อมหม้อฮ่อมแพร่@บ้านมัดใจ จังหวัดแพร่ วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 13.00 – 14.00 น. และการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ได้แก่ วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 – 17.00 น. พบกับศิลปินอ้อม รัตนัง โฟล์คซองล้านนา และเวลา 19.00 – 20.00 น. Sarah Salola วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 – 13.00 น. พบกับการแสดงของเดอะเพอะ ศิลปินล้านนา เวลา 14.00 – 15.00 น. เบล วริศรา และเวลา 17.00 – 18.00 น. ป๊อป ปองกูล

Must Seek : ค้นหามุมมองใหม่ที่แตกต่างกับแหล่งท่องเที่ยว unseen ใน Route เส้นทางเมืองน่าเที่ยว 5 ภูมิภาค อาทิ เส้นทาง Lanna Culture (เชียงใหม่ - ลำพูน – ลำปาง) นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อารยธรรมล้านนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีที่ถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรม โบราณสถาน เส้นทาง UNESCO Heritage Trail มรดกไทย มรดกโลก (สุโขทัย-กำแพงเพชร และ นครราชสีมา) เส้นทาง NAGA Legacy (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ตามรอยตำนานศรัทธาพญานาค Paradise Islands (ตรัง-สตูล) หมู่เกาะแห่งอันดามันใต้ สวรรค์แห่งท้องทะเล The Wonder of Deep South (ปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส) ใต้สุดแห่งสยาม มนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรม ควบคู่กับการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่จะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำที่น่าประทับใจและเกิดการบอกต่อสร้างการรับรู้ไปอย่างไม่สิ้นสุด

Must Buy : หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก นำเสนอสินค้าและหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ 5 ภูมิภาค เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าจากใยกัญชง จากวิสาหกิจชุมชนใยกัญชงทรายทอง จ.เชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ผ้าชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ เครื่องเงิน ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและย้อมสีจากครั่ง กลุ่มฮอมฮักผ้าทอทุ่งฮี จ.ลำปาง ผ้าทอไทลื้อ กลุ่ม DoiSter จ.แม่ฮ่องสอน หัตถกรรมเครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ จ.น่าน เสื่อกก จากเรืองยศกระเป๋าจักสาน จ.นครพนม เครื่องปั้นดินเผา ออตโต้ฟาร์ม จ.นครราชสีมา เป็นต้น

และสุดท้าย Must Beat : ปักหมุดสุดยอดกีฬาท้าทายกายใจกับบิ๊กอีเวนต์ในพื้นที้เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ อาทิ มวย วิ่ง จักรยาน แข่งเรือ


ภายในบริเวณงานจะมีการออกแบบ Landmark จุดถ่ายรูปเช็คอินที่ประตูสู่เมืองน่าเที่ยวและประตูสิงห์คู่ พร้อมตกแต่งบรรยากาศภายในงานด้วยอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย อาทิ โคมผ้าปาเต๊ะ ธุงใยแมงมุม ปลาตะเพียนสาน และโซนจัดแสดง 5 Must Do in Thailand นิทรรศการนำเสนอข้อมูลแนวคิดตามนโยบายของรัฐบาลและจัดแสดงแบบจำลองสัญลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค อาทิ เรือกอแระ หุ่นกระติ๊บ มวยโบราณ พร้อมชวนผู้ร่วมงานร่วมสนุกรับโชคด้วยเกม “แยก แลก โชค” นำขยะไปแยกตามประเภทอย่างถูกต้องเพื่อแลกรับรางวัลพิเศษจาก ททท.

นอกจากนี้ ททท. จะเร่งเพิ่มแรงส่งทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยสุดยอดอีเวนต์ในพื้นที่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ อาทิ 72 MUST DO IN THAILAND คัดสรรกิจกรรม ในแต่ละประเภทรวมออกมาเป็น 72 สิ่งที่ต้องทำเมื่อมาไทย ได้แก่ มวยไทย อาหารไทย วัฒนธรรมไทย ผ้าไทย โชว์ไทย, ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี, VIJIT 5 ภาค จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต พิษณุโลก อุบลราชธานี และชลบุรี, AMAZING MUAY THAI EXPERIENCE จ.สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ นครราชสีมา และลพบุรี, AMAZING BEACH LIFE FESTIVAL จ.ระยอง พังงา ภูเก็ต และสงขลา, AMAZING MUSIC FESTIVAL จ.ชลบุรี, MOTO GP จ.บุรีรัมย์, Amazing Race Festival จ.เชียงราย เป็นต้น

ภายหลังพิธีเปิดและการเยี่ยมชมงาน “เปิดเมืองน่าเที่ยว” นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมกิจกรรม Kick Off Road Trip เปิดเมืองน่าเที่ยว เส้นทางเชียงใหม่ - ลำพูน – ลำปาง ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเส้นทาง “เยือนถิ่นหริภุญชัย” อาทิ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน เตาชวนหลงเซรามิค จ.ลำพูน และเส้นทาง “เยือนถิ่นเขลางค์นคร” ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย วัดพระธาตุลำปางหลวง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคเหนือช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ของปี 2567 มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 7.64 ล้านคน-ครั้ง เติบโตร้อยละ 2.18 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ขณะที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.96 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.57 จากปี 2566

                             ------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages