ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมฉลอง PRIDE MONTH สนับสนุนพนักงานให้กล้าเป็นตัวเอง ส่งเสริมความหลากหลายและเปิดทุกโอกาสอย่างเท่าเทียม - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, June 30, 2024

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมฉลอง PRIDE MONTH สนับสนุนพนักงานให้กล้าเป็นตัวเอง ส่งเสริมความหลากหลายและเปิดทุกโอกาสอย่างเท่าเทียม


ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมฉลอง PRIDE MONTH
สนับสนุนพนักงานให้กล้าเป็นตัวเอง
ส่งเสริมความหลากหลายและเปิดทุกโอกาสอย่างเท่าเทียม

กรุงเทพฯ 28 มิถุนายน 2567 – บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้ แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ร่วมฉลอง Pride Month ช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ ตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กร “DE&I” ซึ่งประกอบด้วย ความหลากหลาย (Diversity) ความเสมอภาค (Equity) และการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก (Inclusion) พร้อมเปิดโอกาสในการทำงานและการมีส่วนร่วมภายในองค์กรอย่างเท่าเทียม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ


ตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ ภายใต้แนวคิด “One Suntory Celebrates Diversity” โดยร่วมกับ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย อาทิ เดินขบวนรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับ Pride Month ภายในองค์กร ตลอดจนจัดเวิร์กชอปรังสรรค์น้ำหอมในแบบฉบับของพนักงานเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร และเปิดเวทีให้พนักงานแชร์เรื่องราวความประทับใจต่อเพื่อนร่วมงานที่ส่งเสริมความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกในองค์กรของเรา ที่สำคัญ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งเน้นการนำนโยบาย “DE&I” มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยการมอบโอกาสการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพรวมถึงสวัสดิการที่ดีแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในเรื่อง ต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข


เพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
 กล่าวว่า “ในปัจจุบัน สังคมเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ทำให้ผู้คนมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เรามุ่งสร้างองค์กรที่ยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก พนักงานทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและปราศจากอคติ พวกเขาจึงจะรู้สึกสบายใจและกล้าเป็นตัวเอง พร้อมพัฒนาศักยภาพและแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ในด้านการสรรหาบุคลากรเข้ามาร่วมงาน ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของตำแหน่งงานที่สมัครเป็นสำคัญ เพราะไม่ว่าผู้สมัครจะเป็นเพศไหน เชื้อชาติหรือศาสนาใด ก็ควรได้รับโอกาสและการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม”

คนรุ่นใหม่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและสังคม อีกทั้งยังให้ความสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันมากขึ้น การส่งเสริมให้พนักงานของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้รับโอกาสและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม คือจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงาน ทำให้พวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองโดยปราศจากความกังวล และช่วยส่งเสริมให้พวกเขาสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยม


ณัฐณิชา พงพา หนึ่งในพนักงานกลุ่ม LGBTQ+ ของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย 
แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “เรารู้สึกสบายใจที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้แบบ 100% โดยบริษัทฯ ไม่เคยมองว่าเป็น LGBTQ+ แล้วจะมีข้อจำกัดหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ให้ความสำคัญที่ผลงานเป็นหลักและเปิดโอกาสให้เราได้แสดงศักยภาพและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ทุกคนสามารถนำเสนอไอเดียและมุมมองที่แตกต่างในแบบของเรา ซึ่งทำให้เราได้ผลลัพธ์การทำงานที่ดีและสร้างสรรค์กว่าเดิม การเปิดรับความแตกต่างและความหลากหลายเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นมากต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานเต็มไปด้วยความสนุก บริษัทฯ จึงเปรียบเสมือนพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น”


การเปิดรับความหลากหลายในองค์กรไม่ได้สะท้อนเฉพาะนโยบาย “DE&I” เท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาและดึงดูดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับค่านิยม “Growing for Good” ที่ไม่เพียงคำนึงถึงความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งส่งเสริมการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับองค์กร พร้อมใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

                                                   #####

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages