Double Dot QA จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โชว์ผลงาน อุปกรณ์ตรวจสอบมุมการฉายรังสีรักษามะเร็ง พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 24, 2019

Double Dot QA จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โชว์ผลงาน อุปกรณ์ตรวจสอบมุมการฉายรังสีรักษามะเร็ง พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานประชุมวิชาการ International Symposium on Technology Trends in Radiation Therapy (TTRT 2019) เพื่อเผยแพร่ความรู้รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีรังสีรักษาทางการแพทย์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

โดยภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ คอร์สฝึกอบรมด้านการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในงานรังสีรักษา การจัดแสดงเครื่องมือและผลงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน งานนี้เป็นครั้งแรกที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีชื่อว่า “Double Dot QA” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมตัวแรกที่ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages