สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี รองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 6, 2024

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี รองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ


สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี
รองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับรองเลขาธิการ คปภ. และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 4 ท่าน ได้แก่ นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ นายอาภากร ปานเลิศ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ นางสาวชญานิน เกิดผลงาม รองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา และ นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ในโอกาสนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และพร้อมให้การสนับสนุน สำนักงาน คปภ. เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.

                                             -----------------------------

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages