มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดทำโครงการทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 6ณ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส จังหวัดปทุมธานี - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 13, 2024

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดทำโครงการทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 6ณ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส จังหวัดปทุมธานี


มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดทำโครงการทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 6ณ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส จังหวัดปทุมธานี

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 6 “ส่งต่อรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข 4 ภาค” นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ, รศ.ดร.ทพญ.นิรดา ธเนศวร (คนที่ 3 จากขวา) อาจารย์ประจำภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ทพญ.นารีนารถ จันทะคุณ (คนที่ 2 จากขวา) ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหนองเสือ, ทพญ.ฉฬภิญโญ อุ้มปรีชา (ซ้ายสุด) ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี, พรพจน์ พิมพ์จุฬา (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส, สุรเชษฐ์ วงศ์ประชา (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนพรัตนาราม, อุบลวรรณ แสงทองสมานสิน (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล และ วิภาพร พิมพา (ขวาสุด) ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ(เที้ยมอุปถัมภ์) ร่วมใจให้บริการด้านทันตกรรมแก่เด็ก อายุระหว่าง 6 - 12 ปี โดยมีนักเรียนจากทั้ง 4 โรงเรียน รวมจำนวน 123 คน เข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก อาทิ เคลือบหลุมร่องฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฯลฯ ณ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงทันตกรรมอย่างแท้จริง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages