มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, June 15, 2024

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567


มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนไทยในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในระดับชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างเยาวชนให้ได้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นในการศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างให้เกิดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป


สำหรับในปี 2567 ทางคณะกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้คัดเลือกใบสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อรับทุนการศึกษา โดยเป็นทุนแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดการใช้ทุนคืนแต่อย่างใด จำนวน 8 ทุน โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ทุน ได้แก่ ด.ช.ศรัณยพงศ์ อินทร์ช่วย, ด.ญ.รมิดา วังสุข และ ด.ญ.นีรนุช แผงงาม และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ทุน ได้แก่ นายวีรภัทร ม่อนประเสริฐ, นายณัทกร ชุ่มใจ, น.ส.เปรมมิกา สามารถกุล, น.ส.ลลิตา ชูแผ้ว และ นายเจสัน กิบเบน ทั้งนี้ พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนด คือ เป็นนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1 มีครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น รวมถึงมีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมลำบาก มีความประพฤติดี มุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียร และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 นอกจากนี้ยังต้องไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ มาก่อน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

www.vichaisrivaddhanaprabha.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221, 1222

(จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ E-mail: info@vichaisrivaddhanaprabha.com

-----------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages