SEAC ดึงสตาร์ทอัพจากซิลิคอน แวลลีย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ELSA Speak” กระตุ้นคนไทยอัพสกิลการพูดภาษาอังกฤษ รองรับการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวไทยในอนาคต - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 14, 2019

SEAC ดึงสตาร์ทอัพจากซิลิคอน แวลลีย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ELSA Speak” กระตุ้นคนไทยอัพสกิลการพูดภาษาอังกฤษ รองรับการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวไทยในอนาคตSEAC (เอสอีเอซี) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน วางเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนไทย พร้อมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกช่วงอายุ ร่วมกับ ELSA สตาร์ทอัพ ซีรีส์ A จากซิลิคอน แวลลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัว ELSA Speak สุดยอด AI แอพพลิเคชั่นฝึกการพูดภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์แบบ แอพพลิเคชั่นอัฉริยะตัวแรกและตัวเดียวที่เน้นทักษะการออกเสียงอย่างถูกต้องในระดับสัทศาสตร์ (Phonetic) พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์และให้ข้อมูลป้อนกลับแบบเรียลไทม์ มุ่งพัฒนา และลดข้อจำกัดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ พร้อมสร้างประสบการณ์เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบใหม่และข้อได้เปรียบผ่านความช่วยเหลือของ ELSA Speak ที่จะเสริมสร้างความมั่นใจในการพูด ที่ไม่มีแอพพลิเคชั่นไหนเคยทำได้มาก่อน พร้อมกระตุ้นคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงร้านอาหาร โรงพยาบาลและธุรกิจการศึกษา เร่งอัพสกิลให้พร้อมรับมือกับการเติบโตของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวทุกระดับของประเทศไทยในอนาคต


อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในรายได้หลักที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ ให้ประเทศปีละมากกว่าล้านล้านบาท ดังจะเห็นได้จากตัวเลขคาดการณ์ของปี พ.ศ. 2562 ที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้คาดการณ์ว่าจะมียอดนักท่องเที่ยวเฉลี่ยราว 39.73 ล้านคน และสร้างรายได้ เข้าประเทศสูงถึง 1.95 ล้านล้านบาท และจากรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวล่าสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า เฉพาะเดือนกันยายน มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย จำนวน 2.9 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 10.11 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ 0.13 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.73 แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงเติบโตจากนักท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเดียวกันที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวน 29.46 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.51 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีรายได้จากภาคการท่องเที่ยว 1.42 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.45 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “ณ ปัจจุบัน นักธุรกิจและผู้ประกอบการยังคงให้ความสนใจลงทุน ด้านการท่องเที่ยวและการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดยังมีแนวโน้มความต้องการแรงงานเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่นักธุรกิจมองหานั้น คือ “แรงงานคุณภาพ” หรือ คนที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง รวมถึงทักษะในการสื่อสารโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างชัดเจน มั่นใจ และคล่องแคล่ว ซึ่งหากลองกลับมาพิจารณาที่ผลคะแนนจาก EF English Proficiency Index (EF EPI) หนึ่งในตัววัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก ระบุว่าประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในระดับต่ำมาก (Very Low Proficiency) จัดเป็นอันดับที่ 74 ของโลก จากประเทศที่เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด 100 ประเทศ ลดลงจากปีที่แล้วถึง 10 อันดับ (ในปี พ.ศ. 2561 อยู่อันดับที่ 64 จาก 88 ประเทศ) นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องใส่ใจและเร่งแก้ไขโดยด่วน”


จุดอ่อนสำคัญของคนไทยในการใช้ภาษาอังกฤษ คือ การให้ความสำคัญผิดส่วน โดยไปเน้นที่เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) เป็นหลัก และละเลยทักษะการสื่อสาร ทำให้ขาดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking) ไม่กล้าสื่อสาร (Conversation) และขาดความมั่นใจในการออกเสียงอย่างถูกต้อง (Pronunciation) จากปัญหาที่เกิดขึ้น SEAC กับเป้าหมายครั้งยิ่งใหญ่ สู่การเป็นหนึ่งในผู้ช่วยคนสำคัญให้คนไทยมีการเรียนรู้ด้านภาษาที่ถูกต้อง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่คนนิยมใช้กันทั่วโลก การร่วมมือกับ ELSA สตาร์ทอัพซีรีส์ A จากซิลิคอน แวลลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนำ ELSA Speak สุดยอด AI แอพพลิเคชั่นที่ติด 5 อันดับแรกในโลกที่ช่วยฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษ การันตีความนิยมด้วยการใช้งานมากกว่า 101 ประเทศ ยอดดาวน์โหลดกว่า 5 ล้านครั้ง และผู้ใช้ต่อเนื่องกว่า 1.5 พันล้านคนทั่วโลก เข้ามาเป็นตัวช่วยในการก้าวข้ามข้อจำกัดและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อสร้างโอกาสในความก้าวหน้าและผลักดันประเทศไทยให้พร้อมรับมือการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น

นางอริญญา กล่าวต่อไปว่า “ELSA Speak คือ โค้ชสอนภาษาส่วนตัวที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน มั่นใจ และคล่องแคล่ว ใช้งานได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือ ด้วยเนื้อหาใหม่ที่อัพเดทรายวันไม่ต่ำกว่า 40 หัวข้อ และกว่า 6,000 บทเรียนที่ประกอบไปด้วยเรื่องราวของ วลี คำ และรูปประโยค ให้ได้ฝึกทั้งการออกเสียง และการฟัง อีกทั้งยังมีการจำลองสถานการณ์ให้ผู้ใช้งานลองฟัง และโต้ตอบตามบทพูดที่ให้ไว้กับคู่สนทนา เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ฝึกพูด โดยจะมีการประเมินผลตอนท้ายในทุกครั้ง เพื่อให้เห็นภาพรวมของทักษะการออกเสียงของผู้ใช้งานว่าเป็นอย่างไร พร้อมแนะนำคอร์สที่เหมาะสมต่อไป เพื่อการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบัน โดยเราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง SEAC และ ELSA จะช่วยสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิสรัปชั่น สามารถอัพสกิล (Upskill) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเรียนรู้ ทำงาน และประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยหลักที่เชื่อมโยงคนทั่วโลกไว้ รวมถึงยกระดับประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก”

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ELSA Speak เพื่อทดลองใช้ฟรีได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android และพบกับบริการเต็มรูปแบบผ่าน SEAC ด้วยค่าบริการเฉลี่ยเพียงเดือนละ 100 บาท

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages