"โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา” รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, November 15, 2019

"โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา” รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานรางวัลแก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัล โดยนายภาคิน พลอยภิชา ผู้อำนวยการ “โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา” เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพ ประจำปี 2561


“โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา” ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพนักศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และ ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา-----------------

https://oasisschool.biz/

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages