CPF เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารมาตรฐานสากล โชว์นวัตกรรมอาหารยั่งยืน ต้อนรับคณะ บสก.9 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, March 20, 2020

CPF เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารมาตรฐานสากล โชว์นวัตกรรมอาหารยั่งยืน ต้อนรับคณะ บสก.9

นางอรอนุช ทัพพสารดำรง รองกรรมการผู้จัดการด้านกฎระเบียบอาหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 9 เข้ารับฟังการบรรยายกระบวนการผลิตอาหาร พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Research and Development Center) ศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก โดยมีโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ใช้ในการทดลองผลิตสินค้าอาหารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำและทันต่อกระแสของตลาด ตอกย้ำการเป็น “ครัวของโลก” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF Food Research & Development Center (CPF RD Center) รวมสุดยอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลกไว้ในที่เดียว ตอกย้ำความเป็นผู้นำอาหารปลอดภัย ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทุกช่วงวัย สู่การมีชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก โดยเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ บนถนนพหลโยธิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 2 อาคาร คือ 1.) อาคารวิจัยและพัฒนาอาหาร 2.) อาคารโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) โดยทั้ง 2 อาคารได้รับการออกแบบเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ติดตั้งระบบ Solar Roof Top และ Solar Hot Water ภายในอาคารประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยอย่างครบครัน และสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารมาตรฐานโลก ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยและพัฒนาอาหาร มีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงศักยภาพในการทดลองผลิตสินค้าใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอาหารมนุษย์ ด้วยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย และคิดค้นนวัตกรรมอาหารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก โดยมีโรงงานต้นแบบที่สามารถทดลองและพัฒนาการผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันที

งานวิจัยและพัฒนาอาหารของซีพีเอฟ ยังสร้างสรรค์วัตถุดิบและอาหารที่ตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภค ทั้งด้านรสชาติ โภชนศาสตร์ และความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นการผลิตอาหารที่สมบูรณ์ (Food Biotechnology) ด้วยการนำความรู้ด้านการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ หรือเอนไซม์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดรับกับกระแสโลก

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages