“ไทยแลนด์ มิวเซียม พาส” ร่วมมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, March 11, 2020

“ไทยแลนด์ มิวเซียม พาส” ร่วมมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยหลักในการทำเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงนำเสนอนโยบายการป้องกันและลดอัตราความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค เพื่อช่วยเน้นย้ำความมั่นใจที่จะได้รับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
“ไทยแลนด์ มิวเซียม พาส” บัตรเที่ยวพิพิธภัณฑ์พรีเมียมใบแรกของเมืองไทย มีความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ จึงได้ร่วมกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ ออกมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยกระดับมาตรการด้านอาชีวอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการภายในพิพิธภัณฑ์ มีการเฝ้าระวังสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการและพนักงาน โดยให้พนักงานปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อที่จุดต่าง ๆ ภายในอาคารนิทรรศการ และจุดให้บริการอื่น ๆ มีจุดตรวจวัดไข้ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเข้าชมนิทรรศการ รวมทั้งยังเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีจุดสัมผัสสาธารณะบ่อย ๆ เช่น ภายในนิทรรศการ, เคาท์เตอร์บริการ, Audio Guide, รถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้มาใช้บริการ และห้องน้ำ พร้อมทั้งเติมสบู่เหลวและกระดาษชำระให้เพียงพอ
นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในบัตรไทยแลนด์ มิวเซียม พาส ยังมีแนวทางการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ มิวเซียมสยาม, นิทรรศรัตนโกสินทร์, Space Inspirium, พิพิธภัณฑ์สิรินธร, สยาม เซอร์เพนทาเรียม, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

สำหรับนักท่องเที่ยว ขอแนะนำให้มีการป้องกันเบื้องต้นด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ พกเจลแอลกอฮอล์ สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและหากตรวจพบให้รีบพบแพทย์ทันที

ไทยแลนด์ มิวเซียม พาส ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทยอย่างปลอดภัย รวมไปถึงการตระหนักรู้กับการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณภาพ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages