บางกอกแลนด์ ทุ่มเงิน 2,085 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืน 1,737,440,105 หุ้น (10%) เริ่มตั้งแต่ 19 มีนาคม - 18 กันยายน 2563 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, March 18, 2020

บางกอกแลนด์ ทุ่มเงิน 2,085 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืน 1,737,440,105 หุ้น (10%) เริ่มตั้งแต่ 19 มีนาคม - 18 กันยายน 2563


บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน ครั้งที่ 4 ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,085 ล้านบาท หรือ คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 1,737,440,105 หุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เทียบเท่า 10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไว้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 ทั้งนี้ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 3,802 ล้านบาท

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages