คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากไทยเบฟ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, March 24, 2020

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากไทยเบฟ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งแอลกอฮอล์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำความสะอาด เพื่อรักษาสุขอนามัยของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมไปถึงสถานที่ ศูนย์ฝึกหัดต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน ทั้งนี้ภาคเอกชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.พญ. บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ และ ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับมอบจาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า “จริงๆ ทุกท่านคงทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่าภาวะการติดเชื้อที่เราว่าเรียกว่าโรค COVID-19 เป็นอะไรที่ทุกคนกังวล ฉะนั้นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันก็คือการดูแลสุขภาพของตนเอง และรักษาความสะอาดของส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือ การใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ทางคณะเราก็มีการทำความสะอาดตามจุดต่างๆ เช่น ภายในลิฟท์ หรือบางแห่งที่มีโอกาสที่จะปนเปื้อน เช่น ลูกบิดประตู เพราะเป็นตำแหน่งที่มืจับร่วมกัน ซึ่งวิธีการป้องกันที่สำคัญก็คือการดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับ อย่างแรกเลยคือทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรง วิธีที่สองพยายามหลีกเลี่ยงชุมชนที่อยู่ร่วมกันเยอะๆ กิจกรรมที่มีคนหมู่มากหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งช่วงนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง นอกจากนั้นก็คือการดูแลตัวเองเพราะว่าลักษณะการติดเชื้อแบบนี้ จะมีการไอจามใส่กันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอาจจะต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันแล้วก็สิ่งต่างๆที่ปนเปื้อนบ่อย อาจจะต้องเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ และต้องขอขอบคุณไทยเบฟฯ ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนคณะแพทย์ในการดูแลคณะ และดูแลบุคลากรของเราในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

รศ.พญ. บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า “สำหรับคณะแพทยศาสตร์เรามีภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับ การเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการที่เกี่ยวกับห้องแล็ปตรวจเชื้อ เพราะฉะนั้นการที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้ามามอบแอลกอฮอล์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ เราก็ได้นำไปใช้ประโยชน์ในหลายส่วน เช่น ศูนย์ฝึกผ่าตัด ซึ่งมีการใช้แอลกอฮอล์เพื่อกำจัดเชื้อในการดูแลผู้ที่เข้าฝึก การป้องกันการติดเชื้อในตึกต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนนิสิต รวมถึงห้องปฏิบัติการ ก็จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดการป้องกันการติดเชื้ออย่างชัดเจน ในช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันกับเรื่องเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาด ทำให้แอลกอฮอล์เป็นประโยชน์กับทางคณะแพทยศาสตร์อย่างมาก ส่งผลให้การดำเนินภารกิจของคณะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องขอขอบคุณทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณ คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ที่ได้มาสนับสนุนภารกิจของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

สำหรับการแนะนำประชาชน เรื่องของ Covid-19 ตอนนี้ไม่ใช่แค่วาระแห่งชาติแต่เป็นวาระของมวลมนุษยชาติแล้ว จริงๆ คิดว่าทุกคนคงได้รับข่าวสารมากมาย วิธีการป้องกันหลายๆ วิธีที่เราทำได้ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล เช่น การสวมหน้ากากอนามัยในที่ที่มีคนแออัดหรือเมื่อเป็นหวัด การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลมีความสำคัญมาก ในส่วนของกิจกรรมทั่วไปควรลดการอยู่ในพื้นที่ที่แออัด หลีกเลี่ยงการไปเที่ยวสังสรรค์ในที่ที่มีคนเยอะมาก การเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าไม่ได้จำเป็นจริงๆ ก็ควรงดเดินทาง การที่ทุกคนรับผิดชอบต่อตนเองก็จะช่วยลดปัญหาที่จะขยายต่อไป ถือเป็น social responsibility เพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าทุกส่วนช่วยกันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19”

รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า “มาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนั้น ทางกลุ่มงานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกายภาพฯ ได้เน้นและให้สำคัญต่อการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆที่ผ่านการสัมผัส เช่น พื้น ปุ่มกดลิฟต์ ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งของส่วนร่วมและส่วนตัวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของ สารเคมีที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ และได้จัดวางแอลกอฮล์เจลและน้ำสบู่ไว้สำหรับล้างมือตามจุดต่างๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนิสิต บุคลกร รวมถึงผู้ที่มาติดต่อกับส่วนงานต่างๆในคณะแพทย์ ได้ใช้ทำความสะอาดมือก่อนและหลังการหยิบจับข้าวของเครื่องใช้ เพื่อเป็นป้องกันตัวเองและผู้อื่นจากการได้รับสัมผัสเชื้อเข้าไป สำหรับแอลกอฮอล์ 70% ที่ได้รับมอบจากบริษัทไทยเบฟฯ ทางฝ่ายกายภาพฯก็จะนำไปจัดสรรให้กับหน่วยงาน/ภาควิชาต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องพึงระวัง คือ เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นสารไวไฟซึ่งสามารถเกิดเป็นไอระเหยรวมตัวกับอากาศกลายเป็นส่วนผสมที่ระเบิดได้ ดังนั้น การจัดเก็บ ควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดฝามิดชิด เก็บห่างจากแหล่ง/จุดติดไฟ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ แหล่งกำเนิดความร้อน แหล่งที่เป็นจุดติดไฟ และบริเวณสถานที่ทำงานที่มีประกายไฟหรือเปลวไฟ

อยากฝากถึงทุกๆคนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยหากต้องไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด โรงพยาบาล ล้างมือบ่อยด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งก่อนและหลังหยิบจัดสัมผัสสิ่งของ และ social distancing ถ้าเป็นไปได้ เพื่อสุขอนามัยของตนเองและผู้อื่น ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทางไทยเบฟเป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาสนับสนุนแอลกอฮอล์ให้กับทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสภาพแวดล้อมภายในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสุขอนามัยของทุกๆคนและทราบว่าทางไทยเบฟก็ยังคงทยอยมอบแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆอีกด้วย”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages