อ.ส.ค.เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยCOVID-19” ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สค. 64 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, June 13, 2021

อ.ส.ค.เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยCOVID-19” ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สค. 64


นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
เปิดเผยว่า จากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะเด็กอ่อนที่ต้องประสบผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 โดยพระองค์ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือด้วยการพระราชทานนมกล่องแก่เด็กอ่อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ในชุมชนคลองเตย เป็นต้น ดังนั้น เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อ.ส.ค.จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดทำโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยCOVID-19” ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

“ ในการนี้ อ.ส.ค.จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค UHT รสจืด เพื่อร่วมสมทบโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยCOVID-19” โดยเลือกสั่งซื้อเพื่อร่วมสมทบได้ตามรายการ ดังนี้ รายการที่ 1 นม 200 มล. ( 1x36 ก.) จำนวน 1 หีบ และ นม 250 มล. ( 1x12 ก.) 1 โหล รวมเป็นเงิน 410 บาท รายการที่ 2 นม 200 มล. ( 1x36 ก.) จำนวน 5 หีบ และ นม 250 มล. ( 1x12 ก.) 5 โหล รวมเป็นเงิน 2,050 บาท รายการที่ 3 นม 200 มล. ( 1x36 ก.) จำนวน 25 หีบ และ นม 250 มล. ( 1x12 ก.) 25 โหล รวมเป็นเงิน 10,250 บาท รายการที่ 4 นม 200 มล. ( 1x36 ก.) จำนวน 50 หีบ และ นม 250 มล. ( 1x12 ก.) 50 โหล รวมเป็นเงิน 20,500 บาท และ รายการที่ 5 นม 200 มล. ( 1x36 ก.) จำนวน 100 หีบ และ นม 250 มล. ( 1x12 ก.) 100 โหล รวมเป็นเงิน 41,000 บาท สำหรับระยะเวลาสั่งซื้อและทูลเกล้าถวายฯ เริ่มตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 31- สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถส่งใบสั่งซื้อ ชำระเงิน ได้ที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทั้งในรูปแบบเงินสด และผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามวกเหล็ก ประเภทออมทรัพย์ “เงินฝากโครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค” เลขบัญชี 660-6-38093-6 และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-3690-9683


“ ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ยูเฮชที รสจืด ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบตามโครงการฯ ทางอ.ส.ค.จะดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย สำหรับพระราชทานช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อCOVID-19 หรือกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลอื่นๆ พระราชทานตามพระราชอัธยาศัย พร้อมกันนี้ ทาง อ.ส.ค. จะขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบโครงการฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงทราบในงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2565 หรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสม” นายสุชาติ กล่าวในที่สุด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages