“ครูกัลยา” ยกระดับอาชีวเกษตร 4 ภาค เตรียมเปิดหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจร จับมือ เค ฟาร์ม คอฟฟี่ สร้างประสบการณ์และความเข้มแข็ง ให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตร พร้อมออกไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, June 25, 2021

“ครูกัลยา” ยกระดับอาชีวเกษตร 4 ภาค เตรียมเปิดหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจร จับมือ เค ฟาร์ม คอฟฟี่ สร้างประสบการณ์และความเข้มแข็ง ให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตร พร้อมออกไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 22 มิถุนายน 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร กับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด เปิดหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจร รับเทรนด์การเติบโต สร้างความพร้อมออกไปประกอบอาชีพ


ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะสนับสนุน พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตร โดยเฉพาะการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และมีการเติบโตในอนาคตที่ดีอย่างธุรกิจกาแฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกและสร้างรายได้ ซึ่งการที่ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียนและเหมาะกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน


“การพัฒนาอาชีวศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือองค์กรวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในการสร้างคนคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความร่วมมือจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในอนาคต ซึ่งเกษตร เกี่ยวกับข้องกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ล้วนเริ่มต้นจากเกษตรทั้งสิ้น และในช่วงวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ทุกอาชีพได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่อาชีพที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คืออาชีพด้านเกษตร”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ทั้งนี้การพัฒนากำลังอาชีวศึกษาด้านเกษตรที่จะทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอย่างมีคุณภาพ จำเป็นจะต้องได้รับองค์รู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่จะมาบ่มเพาะให้ผู้เรียนจบมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นที่ต้องการของภาคผู้ประกอบการ และที่สำคัญสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจากเรียนจบทั้งอาชีพอิสระ หรือเข้าสู่ตลาดงาน

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 4 ภาค ร่วมกับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด เพื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์อาชีพกับผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ และได้ประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากตำราเรียนหรือห้องเรียน ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะตั้งแต่ปี 2564-2567

ด้านนายเทิดศักดิ์ วิไลเกษม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด กล่าวว่า กาแฟ เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกและสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ในทุกๆ ขั้นตอนของการแปรรูปและการผลิตแบบครบวงจร อันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด เป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ การปลูกการดูแล การบำรุงรักษา การแปรรูปการจำหน่าย และการจัดการธุรกิจกาแฟครบวงจร ซึ่งจะสร้างพื้นฐานอาชีพต่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสการให้มีอาชีพ สร้างรายได้ และมีความมั่นคงพื้นฐานในชีวิตและครอบครัว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages