🚩 งานแถลงข่าว บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อน "โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" ระหว่าง จังหวัดขอนแก่นกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน 🚩 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, November 8, 2020

🚩 งานแถลงข่าว บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อน "โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" ระหว่าง จังหวัดขอนแก่นกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน 🚩

เป็นการขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

โครงการคืนคุณแผ่นดินโดยคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินกับจังหวัดขอนแก่นโดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

โดยทั้งสองฝ่ายตกลงทำความร่วมมือมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในการพัฒนายกระดับขอนแก่น ให้เป็นขอนแก่น Smart City อย่างแท้จริง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยได้กำหนดจัดทำโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดประชารัฐ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ รู้จักเติมรู้จักพอและรู้จักแบ่งปัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนให้พ้นปัญหาความยากจน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงไว้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

ทั้ง 2 หน่วยงานจะประสานความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้

1 ประชาสัมพันธ์การรับรู้ การจัดการบริหาร กับเรื่องการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน

2 บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนใน 5 มิติ มิติเศรษฐกิจ สุขภาพสังคมชุมชนความคิดสร้างสรรค์และการศึกษาโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

3 บูรณาการการทำงานร่วมกัน ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอล ในการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานข้อมูลในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

4 บูรณาการทางด้านองค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยความรวดเร็วและยั่งยืน

5 เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามแบบบูรณาการทุกภาคส่วนจึงขอให้โครงการคืนคุณแผ่นดินได้จัดส่งนักวิชาการผู้ชำนาญการมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่


🚩 ด้านคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า โครงการฯได้พัฒนาเกือบทั่วประเทศ ประเทศไทยต้องยอมรับว่า ความยากจนเป็นปัญหาใหญ่ ตอนนี้โควิดมาซ้ำเติม ทำให้ประเทศย่ำแย่ลงไปอีก ซ้ำเติมเช่นว่า เรามีการขัดแย้งทางด้านแนวความคิด และด้านความถูกต้องที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดช่องว่างขึ้นไปอีก ความเหลื่อมล้ำ เกิดช่องว่างเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลประกอบการจากโลกเราและประเทศเรา ที่ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ คำว่าประกอบการนี้คือ การที่มีปัญหา เรา วันนี้ถ้าไม่จับมือกัน หรือร่วมมือกัน หรือสามัคคีกัน หรือมีแนวคิดที่คล้ายกันและปฏิบัติร่วมกัน จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ยาก

ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะ คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เกือบทั้งหมด 100% ท่านคือคนไทย ท่านต้องการประเทศไทยเจริญก้าวหน้าแน่นอน ผมเชื่อว่า เศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่ของชุมชน ของประชาชน ของสังคม ถ้ามีความเป็นอยู่ที่ดี เศรษฐกิจที่ดี เค้าคงไม่ทะเลาะกัน หรือคงไม่มีอาชญากรรมน้อยลง

ผมขอบคุณผู้ว่าฯ ขอบคุณคณะทำงาน ขอบคุณพี่ศรัทธาและหลายๆคน โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดและทางผม ผมมาเห็นวุฒิ ผมยังนึกเลยว่า เอ้อ เรามาจัดใช้เวลา 1 คืน แล้วให้ประชาชนมีส่วนร่วม ผมมาจอดรถเมื่อครู่ รถข้างหน้าผม มีรถไม้กวาด และของใช้ ของชาวบ้านที่ประกอบขึ้นและเอามาจัดจำหน่าย ผมเห็นอยู่ซ้ายมือ มีเสื่อ มีไม้กวาด มีอะไรด้วย ซึ่งเป็นของชาวบ้านจริงๆ นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการ เราต้องการลดพ่อค้าคนกลางออกไป ให้ชาวบ้านได้ประโยชน์สูงสุด

เราแก้ปัญหาหนี้ ใช่ครับ ท่านอาจจะไม่เชื่อว่าจะแก้ได้ ผมก็ไม่เชื่อตอนแรกว่าจะแก้ได้ หลายคนที่ผมประชุมก็ไม่เชื่อว่าแก้ได้ แต่วันนี้เราทำสำเร็จ 10 หมู่บ้านทั่วประเทศ 

เราคนไทย เราควรทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นประโยชน์กับประเทศไม่มากก็น้อย ผมในฐานะประธานโครงการ และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และคนไทยคนหนึ่ง ก็อยากทำอะไรหลายๆ อย่างให้กับประเทศไทยก่อนจากโลกนี้ไป นั่นคือสิ่งที่ทรงคุณค่าและสูงค่าที่สุด ผมไม่ใช่ข้าราชการ ไม่ใช่นักการเมือง แต่วันนี้ผมในฐานะ ประชาชนคนไทย

ติดตามข่าวสารโครงการคืนคุณแผ่นดิน https://www.facebook.com/BCSCPTHAILAND/
#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages