“ 7 องค์กรท่องเที่ยว” ร่วมลงนามภาคี “ฝ่าวิกฤตโควิด ขับเคลื่อนเที่ยวเมืองไทย” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, November 27, 2020

“ 7 องค์กรท่องเที่ยว” ร่วมลงนามภาคี “ฝ่าวิกฤตโควิด ขับเคลื่อนเที่ยวเมืองไทย”วันที่ 27 พย. 2563
ที่ห้องบอลรูม3 โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association) หรือ TTAA โดยนายสุทธิพงษ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว จัดพิธีลงนามภาคีความร่วมมือกับสมาคมท่องเที่ยว 6 สมาคม ได้แก่นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA), นายไพรัช ห่านศรีสุข นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA), นายอโณทัย อนันตชัยมนตรี อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) นายพงศกร ชูวิชา นายกสมาคมผู้ประกอลการนำเที่ยวไทย (สนท.), นางสาวจิราพร อมรวิสิทธิ์กุล (สธทท.) และนางสาวนีรชา วงศ์มาศา นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) เพื่อดึงภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศมาร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินในระบบผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามรูปแบบ Plublic Private Parnership (PPP) คือ การมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ และเอกชน รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับคลื่อนการท่องที่ยวภายในประเทศภายหลังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ 


นายสุทธิพงษ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
เปิดเผยว่า ผลพวงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังคงเป็นหลักในการนำรายได้เข้าประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 39 ล้านคนสร้างรายได้ 3 ล้านล้านบาท ปัจจุบันวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ยิ่งเพิ่มทวีคูณ นโยบายด้านสุขอนามัย และมาตรการด้านสาธารณสุข ถึงแม้จะมีการควบคุมการแพร่ระบาด แต่ผลกระทบยังคงแพร่ขยายเป็นในวงกว้าง

“สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ก่อตั้งมาร่วมกว่า 40 ปีแล้ว เราเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงขอเป็นฟันเฟืองดึงองค์กรภาคการท่องเที่ยวมาร่วมกันผลักดันธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบ Plublic Private Parnership ผนวกกับการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้าน ไม่ว่าการสร้างความเข้าใจในสินค้าทางการท่องเที่ยวจัดให้มีการศึกษาเส้นทาง, สร้างช่องทางการสื่อสาร ขายผ่านออนไลน์ โดยภาคีจะมีการสร้างเว็บไซต์ TITF ONLINE ให้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร, การอบรมเพื่อสร้งความรู้กับภาคีสมาคมในด้านต่างๆ, การร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ ททท. อพท. สสปน. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๆลๆ

โดยสร้างความร่วมมือผ่านภาคีเครือข่าย 6 สมาคม 1 สมาพันธ์ เพื่อร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดัน และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศ สุดท้ายคือ การจัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายตลาดภายในประเทศ ผ่านงาน TITF ครั้งที่ 27 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2564 

ด้านนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) กล่าวเสริมว่า ในส่วนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ซึ่งมีมากกว่า 100 สมาคมทั่วประเทศ พร้อมที่จะขับเคลื่อนองคาพยพ กระตุ้นการขายแพคเกจทัวร์ ธุรกิจการบิน, ธุรกิจที่พักแรม, ธุรกิจร้านอาหาร, ธุรกิจท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยคงยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการสร้างรายได้เข้าประเทศ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages